Sisustusalan at

Sisustusalan at 2017-10-20T13:40:30+00:00

SISUSTUSALAN
AMMATTITUTKINTO

koulutusta Loimaalla

Koulutusmuoto
Koulutus kestää n. 1,5 vuotta. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 8-16.

Koulutuksen sisältö
Sisustusalan ammattilaisen tehtävänä on
parantaa kotien, työpaikkojen, yritysten ja
muiden tilojen viihtyisyyttä ja siten edistää
ihmisten hyvinvointia. Hän toteuttaa tarkoituksenmukaisia
sisustuskokonaisuuksia.

Sisustusalan ammattitutkinnossa tutkinnon
suorittaja osoittaa osaamisensa sisustamalla
tekstiilituotteilla. Valinnaisissa tutkinnon osissa tutkinnon suorittaja voi osoittaa osaamisensa
sisustusalan asiakaspalvelu- ja myyntitöissä tai kehittämällä sisustusalan yritystoimintaansa.
Tutkinnon suorittaja voi halutessaan valita valinnaiseksi tutkinnon osaksi
myös tutkinnon osan jostain muusta ammattitutkinnosta, jolloin hän voi laajentaa tai
syventää osaamistaan kyseisellä ammattialalla.

Tutkinnon osat
Pakolliset tutkinnonosat:
– sisustaminen tekstiilituotteilla
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):
– sisustusalan asiakaspalvelu ja myyntityö
– sisustusalan yrittäjänä toimiminen
– tutkinnon osa muusta ammattitutkinnosta

Kustannukset
Koulutusmaksu + näyttötutkintomaksu 58 euroa. Koulutus soveltuu myös oppisopimuskoulutukseksi,
jolloin koulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta näyttötutkintomaksua
(58 €).

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku. Hakijoille järjestetään henkilökohtainen haastattelu. Pääsyvaatimuksena sisustusalan (sisustustekstiilit) perusammattitaito.

sähköinen haku

Yhteyshenkilöt

Minna Kantola, puh. 044 090 1265, minna.kantola@novida.fi
haku: käsijataident
paikka:aikuiskoulutusLoimaa
ESITE (pdf)