Sisustusalan at

Sisustusalan at 2018-04-23T16:00:25+00:00

SISUSTUSALAN
AMMATTITUTKINTO

koulutusta Loimaalla

Koulutusmuoto
Koulutus kestää n. 1,5 vuotta. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 8-16.

Koulutuksen sisältö

Sisustusalan ammattilaisen tehtävänä on parantaa kotien, työpaikkojen, yritysten ja muiden tilojen viihtyisyyttä ja siten edistää ihmisten hyvinvointia. Hän toteuttaa sisustuskokonaisuuksia.

Sisustusalan ammattitutkinnossa tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa sisustamalla ja valmistamalla  tekstiilituotteita. Valinnaisissa tutkinnon osissa tutkinnon suorittaja voi osoittaa osaamisensa sisustusalan asiakaspalvelu- ja myyntitöissä tai kehittämällä sisustusalan yritystoimintaansa. Tutkinnon suorittaja voi halutessaan valita valinnaiseksi tutkinnon osaksi myös tutkinnon osan jostain muusta ammattitutkinnosta, jolloin hän voi laajentaa tai syventää osaamistaan ammattialalla

Tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnonosat:
– sisustaminen tekstiilituotteilla
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):
– sisustusalan asiakaspalvelu ja myyntityö
– sisustusalan yrittäjänä toimiminen
– tutkinnon osa muusta ammattitutkinnosta

Kustannukset
Opiskelumaksu 100 €/tutkinnon osa. Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksuton.

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku. Hakijoille järjestetään henkilökohtainen haastattelu. Koulutus soveltuu myös oppisopimuskoulutukseksi.
Sähköinen haku

Yhteyshenkilöt

Minna Kantola, puh. 044 090 1265, minna.kantola@novida.fi
haku: käsijataident
paikka:aikuiskoulutusLoimaa
ESITE