Hae
Etusivu
Nuorille
Aikuisille
Oppilaitos
Palvelut
International
Tulosta sivu Lataa PDF
Nuorille
Tutkinnot
Hakeminen
Oppisopimus
TET
Kaksoistutkinto
Erityisopetus
Taitaja9
Kansainvälisyys
Opiskelijalle

Hakeminen ammatilliseen peruskoulutukseen

YHTEISHAKU
Yhteishaussa hakevat vain ilman ammatillista tutkintoa vailla olevat henkilöt. Hakeminen tehdään yhteishakuaikana kautta täyttämällä hakulomake opintopolku.fi sivustolla.

Hakuohjeita saa yhteishakuaikana mm. työvoimatoimistoista, kirjastoista, oppilaitoksista. Sähköinen haku toteutetaan osoitteessa www.opintopolku.fi

Koulutustarjonta ja yhteishaun aikataulut löytyvät opintopolku.fi palvelusta.

LISÄHAKU 
 
Yhteishaussa vapaaksi jääneet opiskelupaikat ja peruutetut opiskelupaikat, joihin ei ole varasijoilla hakijoita tulevat hakuun 16.6.2014 jälkeen lisähakuna opintopolku.fi sivustolle. Lisähaussa voivat hakea vain ilman ammatillista tutkinto vailla olevat henkilöt.

ERILLISHAKU

Erillishaussa voivat hakea ammatillisen tutkinnon, lukion tai korkeakoulututkinnon suorittaneet sekä ilman ammatillista tutkintoa olevat. Erillishaku ei koske suoraan peruskoulusta hakevia. Tiedot ja hakeutuminen erillishaussa oleviin koulutuksiin julkaistaan osoitteessa www.novida.fi/erillishaku  

OPPILAITOKSEN TAI ALAN VAIHTAMINEN

Mikäli haluat siirtyä toisesta oppilaitoksesta Novidaan, niin hakeutuminen tapahtuu erillisellä hakulomakkeella. Koulutusalan vaihtajien tulee ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan. Yhteystiedot: Pasi Junttanen, opinto-ohjaaja p. 044 0886342.

Siirtohakijoiden hakulomake word - pdf

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA

Yhteishaussa koulutuksen järjestäjä voi harkinnan perusteella ottaa 30% kullekin alalle otettavista opiskelijoista valintapisteistä riippumatta. Syitä voivat olla seuraavat:

- oppimisvaikeudet
- sosiaaliset syyt
- koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan. Huomaathan, että aiempi joustava valinta -menettely ei ole enää käytössä. Yhteishaussa harkintaan perustuvassa haussa täytetään lisätietolomake, joka liitteineen lähetetään yhteishaun päättymiseen mennessä osoitteeseen Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida, PL 26, 23501 Uusikaupunki. Kuoreen merkintä "harkintaan perustuva haku".  Vain yhteishakuaikana lähetetyt hakulomakkeet huomioidaan.

Linkki: Lisätietolomake: Word / PDF

Alakohtaiset terveydelliset vaatimukset ja suositukset


SOVELTUVUUSKOKEET

Soveltuvuuskoe on sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa ja kevään 2014 koe pidetään 19.5.2014. Lisätietoja kokeesta on opintopolku.fi hakukohteen tiedoissa. Erillishaussa soveltuvuuskokeen ajankohta määritellään erikseen. Tiedon saat oppilaitoksen toimistosta.

JATKO-OPINNOT

Kaikki ammatilliset perustutkinnot antavat kelpoisuuden mihin tahansa korkeakouluopintoihin. Voit jatkaa Novidan jälkeen opintojasi esimerkiksi ammattikorkeakoulussa, ja suorittaa seuraavanlaisia tutkintoja

  • ravintola- tai suurtalouskokista restonomiksi
  • prosessinhoitajasta  laboratorioanalyytikoksi tai insinööriksi
  • talonrakentajasta  artenomiksi tai insinööriksi
  • lähihoitajasta   sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai sosionomiksi
  • autonkuljettaja ja ajoneuvoasentajasta  insinööriksi tai  tradenomiksi
  • merkonomista ja  datanomista  tradenomiksi  

Ammattikorkeakouluihin haetaan yhteishaulla. Vieraskielinen ja aikuiskoulutus eivät kuulu tähän yhteishakuun, samoin sen ulkopuolelle jäävät Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland. Ammattikorkeakoulujen nettihaku on osoitteessa www.amkhaku.fi.

Lähes kaikkiin ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin järjestetään valintakokeet. Saat siihen kutsun kirjeitse. Lisätietoja valintaperusteista ja valintakokeista saat Ammattikorkeakoulujen valintaoppaasta. Tulokset julkistetaan hakijapalvelussa osoitteessa www.amkhaku.fi .


Uutisia
Novidalaisia mukana Local food -voittajaidean suunnittelussa
Ammattipätevyyden jatkokoulutuksia
Sauli Niinistö Taitaja2015-tapahtuman suojelijaksi
Ryhmähenkeen panostetaan
Opiskelupaikkoja lisä- ja erillishaussa
Yhteystiedot
Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida
Viikaistenkatu 1, PL 26
23 501 Uusikaupunki
e-mail: novida(at)novida.fi

rehtori Merja Koski,
gsm 050 568 6248

apulaisrehtori Juha Jokinen,
gsm 050 376 1040

talouspäällikkö Olli Laaksonen,
gsm 040 037 7321

toimistot:
toinen aste
gsm 044 700 6204

aikuiskoulutus
gsm 044 088 6369

oppisopimuskoulutus
gsm 044 588 6213