Maatalousalan ammattitutkinto

Koulutusta Loimaalla

Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisala, tuotantoeläintenhoitaja 150 osp

Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan suorittaneella tuotantoeläintenhoitajalla on valmiudet työskennellä tuotantoeläintilalla eläintenhoitotehtävissä. Ammatin keskeistä osaamista ovat tuotantoeläinten hoito sekä asiakaspalvelu ja työelämätaidot.

Tuotantoeläinten hoitaja vastaa tuotantoeläinten hoitamisesta itsenäisesti tai tiimin jäsenenä. Hän ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet ja käsittelee eläimiä turvallisesti. Hän hyödyntää monipuolisesti erilaisia koneita ja tuotantoteknologiaa sekä eläinten hoitamisessa, että hyvinvoinnin seurannassa ja edistämisessä.

Hän osallistuu ja sitoutuu oman roolinsa mukaisesti maatalousyrityksen tavoitteiden ja laatuvaatimusten saavuttamiseen.

Missä työskentelisin?

Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan suorittanut hoitaa eläimiä tuotantoeläintilalla joko yrittäjänä tai työntekijänä. Yritys voi olla myös Green Care-tila, kotieläinpihatyyppinen tai muu matkailua ja elämyksiä tarjoava yritys.

Koulutuksen toteutus ja rakenne

Koulutus kestää n. 1,5 vuotta. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Lähipäiviä on yhteensä 12 ja ne järjestetään Loimaalla noin kerran kuukaudessa. Lähipäivien välisenä aika on etäopiskelua ja tarvittaessa työpaikalla järjestettävää koulutusta koulutussopimuksella tai oppisopimuksena.

Pakolliset tutkinnon osat 50 osp

* Maatalousalan työtehtävissä toimiminen 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp

* Maidon tuottaminen 90 osp
* Naudanlihan tuottaminen 50 osp
* Sianlihan ja porsaiden tuottaminen 50 osp
* Siipikarjanlihan ja munien tuottaminen 50 osp
* Hevosten hoitaminen tuotantoeläintilalla 40 osp
* Lampaanlihan ja villan tuottaminen 50 osp
* Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 0 – 50 osp

Hinta

Koulutuksen hinta on 350 €. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton. Valittaessa enemmän kuin tutkinnon suorittamiseen vaadittavat tutkinnon osat, on opiskelijamaksu 120 €/tutkinnon osa. Tarvittavat oppikirjat, työvaatteet ja muun materiaalin opiskelija maksaa itse. Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on tietyin ehdoin mahdollisuus hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.

Lisätietoja

Koulutuksesta: Virpi Loivarinne, virpi.loivarinne@novida.fi tai puh. 044 320 4517

Oppisopimuksesta: Laura Kajander, laura.kajander@novida.fi tai puh. 044 790 3111

Haku

Haku oppilaitoksen www-sivuilla osoitteessa

https://wilma.novida.fi/browsecourses?school-id=11