TEKSTIILI- JA MUOTIALAN AMMATTITUTKINTO

Haluatko syventää sisustus- tai tekstiilialan osaamistasi? Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon suorittaneella on valintojensa mukaisesti kohdennettua työelämän tarpeiden mukaista ammattiosaamista sisustus- tai tekstiilialan tuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta tai palvelujen tuottamisesta.

Koulutuksen tavoitteena on, että kukin opiskelija löytää oman vahvan alueensa ja kehittää siinä työskentelyään.

Tutkintonimike määräytyy opiskelijan valitseman tutkintonimikkeen ja siihen kuuluvan pakollisen tutkinnon osan mukaisesti seuraavista suoritettaessa koko tutkinto.

Stailaaja (AT) stailaa tiloja tai tapahtumia.

Designtekstiilien valmistaja (AT) suunnittelee ja valmistaa yksilöllisiä tekstiilituotteita uusilla tai perinteisillä menetelmillä ja tekniikoilla tai niiden yhdistelmillä.

Tutkinto sopii henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa ammattitaitoaan sisustus- tai tekstiilialalla joko yrittäjänä tai yrityksen palveluksessa.

Toteutus
Koulutus kestää 1-2 vuotta.
Lähiopetusta järjestetään 1-2 kertaa kuukaudessa perjantaisin klo 8-16.

Sisältö
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto muodostuu yhdestä kaikille pakollisesta tutkinnon osasta, Tuotteistaminen ja markkinointiviestintä tekstiili- ja muotialalla (15 osaamispistettä), ja yhdestä tutkintonimikkeen määräävästä pakollisesta tutkinnon osasta (45 osaamispistettä) sekä valinnaisista tutkinnon osista, joista valitaan 90 osaamispistettä. Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 90-120 €/tutkinnon osa.

Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksuton.

Hakeutuminen
Pääsyvaatimuksena on alan työkokemus tai muuten hankittu sisustus- tai tekstiilialan (kudonta, ompelu, neulonta, huovutus tms.) perusammattitaito.

Koulutukseen haetaan oppilaitoksen Wilman kautta osoitteesta https://wilma.novida.fi/browsecourses?school-id=11

Koulutukseen on jatkuva haku. Hakijoille järjestetään henkilökohtainen haastattelu.

Koulutus soveltuu myös oppisopimuskoulutukseksi.

Yhteyshenkilöt/Lisätietoja
koulutuksesta ja tutkinnosta:
Kirsi Lähde, kirsi.lahde@novida.fi, puh. 044 090 1262
Minna Kantola, minna.kantola@novida.fi, puh 044 090 1265