Verkkokauppa-akatemia

Verkkokauppa-akatemia2018-10-05T13:06:53+03:00

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 150 OSP
VERKKOKAUPPA-AKATEMIA: KANNATTAVA VERKKOKAUPPA

koulutusta Loimaalla ja Uudessakaupungissa

Verkkokauppakoulutus antaa yrittäjälle osaamista verkkokaupan perustamisesta alkaen sekä kaupan sisältöön, löydettävyyteen, markkinointiin ja talouden hallintaan. Koulutuksessa paneudutaan kaikkiin menestyksen kannalta tärkeisiin osa-alueisiin käytännönläheisesti. Esimerkiksi sähköisen markkinoinnin toimenpiteitä opetellaan tekemään itse ja osallistujia ohjataan kädestä pitäen Googlen, Facebookin ja sähköpostimarkkinoinnin saloihin. Koulutuksen aikana suoritetaan yrittäjän ammattitutkinto.

Toteutus
Koulutus kestää reilun vuoden. Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu teoriaopinnoista ja työskentelystä omassa yrityksessä. Mikäli olet vasta suunnittelemassa yritystoimintaa, voit suorittaa koulutuksen nykyisen työn ohessa.

Teoriakoulutus toteutetaan yhdessä Intoo Koulutuksen kanssa.

Sisältö
Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta: yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala on tarkoitettu yritystoimintaa harkitseville. Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala on tarkoitettu yrittäjänä jo toimivalle.

Pakolliset tutkinnon osat:
Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala
Yritystoiminnan suunnittelu 90 osp
Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 90 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Tuotteistaminen 30 osp
Taloushallinto 30 osp
Myynti ja markkinointi 30 osp
Henkilöstöhallinto 30 osp
Sähköinen liiketoiminta 30 osp
Ulkomaankauppa 60 osp
Tuotannon hallinta 30 osp
Franchising-yrittäminen 30 osp

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 590 €.  Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksuton.

Hakeutuminen
Sähköinen haku
Pääsyvaatimuksena on yrittäjänä toimiminen tai aikomus verkkokauppayrittäjäksi ryhtymisestä.

Ota yhteyttä koulutuksen yhteyshenkilöön.

Koulutus soveltuu myös oppisopimuskoulutukseksi.

Yhteyshenkilöt/Lisätietoja
koulutuksesta ja tutkinnosta: Hannele Leino, hannele.leino@novida.fi, puh. 044 7116583
oppisopimuksesta: Anne Tuominen, anne.tuominen@novida.fi, puh. 044 588 6213