Hanketoiminta

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ja Novida ovat aktiivisesti mukana maakunnallisessa ja verkostoyhteistyönä toteutettavassa hanketoiminnassa. Kaikilla kehittämishankkeilla on yhteys ammatillisen tai lukiokoulutuksen perustehtävään. Hankkeet liittyvät ammatillisen peruskoulutuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen, työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän tai koulutustoiminnan johtamisen kehittämiseen.

Hyvä hanke on sellainen, jonka vaikutukset voidaan nähdä vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Hyvä hanke on huolellisesti suunniteltu ja sillä tulee olla realistiset mahdollisuudet toteutua. Hankesuunnittelun lähtökohtana on todettu tarve ja se pohjautuu kuntayhtymän strategisiin tavoitteisiin. Hankkeet tukevat ja täydentävät toisiaan.

Tässä osiossa esitellään käynnissä olevat hankkeemme. Voi lukea niistä tarkemmin kunkin aihealueen kohdalta.