Opetushallitus on 16.8.2018 myöntänyt koulutuskuntayhtymälle Erasmus+ ohjelman ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan VET, Mobility Charter. Akkreditointi mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuushankkeessa jatkorahoituksen hakemisen kevennetyllä hakumenettelyllä vuosina 2018-2020. (kuvaa klikkaamalla saat sen suuremmaksi)

Ammatillisen peruskoulutuksen kansainväliset hankkeet

Tässä osiossa esitellään koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen kansainväliseen toimintaan liittyvät hankkeet.

Students and Staff on the International Road

Students and Staff on the International Road on yksivuotinen hanke, jossa 27 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän opiskelijaa lähtee työssäoppimaan ulkomaille 2 – 8 viikoksi. Tässä hankkeessa lähetämme myös johdon edustajia ammatillisiin yhteistyöoppilaitoksiin ja tavoitteena on muun muassa työelämäyhteistyön, ulkomaisten henkilöstöjaksojen ja toteutussuunnitelmien kehittäminen. Henkilöstöliikkuvuuksia toteutamme yhteensä kymmenen. Kaiken kaikkiaan liikkuvuuksia on 40.

Yhteistyöoppilaitokset ovat Virosta, Saksasta, Itävallasta, Ranskasta, Hollannista, Pohjois-Irlannista, Tanskasta, Norjasta ja Italiasta. Osallistujat ovat ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon suorittajia kaikista kuntayhtymän kolmesta oppilaitoksesta ja kaikilta koulutusaloilta. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuvat opiskelijat ovat täysi-ikäisiä ja he edustavat tasaisesti molempia sukupuolia ja heistä osa on erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Opiskelijat harjoittelevat työssäoppimisjaksolla ammatillisia taitojaan käytännössä, ja antavat ammattiosaamisen näytön jakson aikana aina kun mahdollista.

Hankkeella odotetaan olevan vaikutuksia hankkeeseen osallistuville opiskelijoille, henkilöstön edustajille ja sitä kautta koko organisaatiolle. Vaikutukset tulevat näkymään opiskelijoiden kyvyissä ymmärtää kansainvälistynyttä maailmaa, mikä parantaa heidän työllistymistään sekä valmiuksia toimia vaativissa työtehtävissä. Henkilöstölle annetaan mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen, koulutuksen kehittämiseen ja kansainvälisen yhteistyön syventämiseen. Maakunnalliset yritykset saavat osaavampaa ja kansainvälisen yhteistyön merkityksen ymmärtävää työvoimaa.

Hankeohjelma: Erasmus+
Hankkeen kesto: 1.6.2019 – 31.5.2020
Lisätietoja: Suvi Mikkilä, puh. 044 782 9216

SITRA- sustainability in the rural areas

Mukana toisen asteen oppilaitokset (Novidan lisäksi) Norjasta, Islannista, Hollannista, Saksasta sekä Latvian yliopisto.

Hankekauden aikana järjestetään joka maassa leiri (lukuunottamatta Latviaa), johon osallistuu joka maasta 2 opiskelijaa ja 2 opettajaa. Teemoina muun muassa yrittäjyys, kestävä kehitys, maaseudun elävöittäminen ja elinikäisen oppimisen avaintaidot. Paikalliset yritykset ovat myös mukana leirien toteutuksessa.

Hankekumppanit järjestävät 5 leiriä joka maassa.

Leirien ajankohdat:
Norja: 1.2.-7.2.2019
Hollanti: 20.-26.9.2019
Saksa: 15.-21.3.2020
Suomi: 20.-26.9.2020
Islanti: 15.-21.3.2021

Hankeohjelma: Erasmus+
Hankkeen kesto: 1.9.2018- 31.8.2021
Lisätietoja: Suvi Mikkilä, puh. 044 782 9216

Kam’oon China ja ThaiGO- verkostot

Kam’oon China –verkosto on Opetushallituksen tukema kymmenen suomalaisen koulutuksenjärjestäjän verkosto, joka järjestää ja kehittää opiskelijoiden ja opettajien sekä muiden asiantuntijoiden vaihtojaksoja Kiinaan, lähinnä Shanghain alueelle. Verkosto on toiminut jo kahdeksan vuotta ja yhteistyötä Shaghain kanssa on tehty vuosia. Verkoston jäseninä LSKKY:n lisäksi ovat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Porvoon Point College, Jyväskylän ammattiopisto, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä sekä Lapin ammattiopisto. Verkosto avustaa opiskelijoita ja opettajia hankerahoituksella matkoihin ja majoitukseen liittyvissä kustannuksissa. Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ja liiketalouden opiskelijat.

ThaiGO-verkosto on Opetushallituksen tukema verkosto, joka on aloittanut toimintansa syksyllä 2014. Verkoston tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuusjaksoja Thaimaahan. Liikkuvuusjaksojen kohteina ovat esim. Kansainvälinen päiväkoti sekä vanhustenhoitokeskuskus Burapha Yliopistolla Chonburin alueella. Raision seudun koulutuskuntayhtymä toimii verkoston pääkoordinaattorina. LSKKY:n lisäksi verkostoon kuuluu Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Porvoon Point College, sekä Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä. Tällä hetkellä jaksot ovat neljän viikon mittaisia ja liikkuvuusjaksot ovat kohdennettu sosiaali- ja terveysalalle sekä cateringalalle.

Lisätietoja: Suvi Mikkilä, puh. 044 782 9216

Päättyneitä hankkeita

Students on the International Road 2

Students on the International Road 2 -hankkeen tärkein tavoite on agraariympäristössä kasvaneiden nuorten ja aikuisten kansainvälistäminen ja valmentaminen maakunnan tämän hetken työelämän vaatimuksiin ja tarpeisiin.  Toisena lisätä opiskelijoiden ymmärrystä pienteollisuuden kansainvälisyydestä sekä yrittäjämäisestä opiskelusta. Kolmantena, mutta ei vähäpätöisimpänä tavoitteena on mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kansainvälistyminen ja vieraassa kulttuurissa tapahtuva työssäoppiminen.

Students on the International Road 2 on kaksivuotinen hanke, jossa 68 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän opiskelijaa lähtee työssäoppimaan ulkomaille 2-10 viikoksi.  Näiden lisäksi lähtee kaksi jo valmistunutta opiskelijaa puolen vuoden jaksoille. Tukihenkilöiden yhteismäärä on kymmenen. Kahden viikon jaksoja suunnitellaan erityistä tukea tarvitseville nuorille ja pidempiä vaihtoja muille opiskelijoille. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on kymmenen. Yhteensä liikkuvuuksia on 80.

Vastaanottavat oppilaitokset ovat Virosta, Saksasta, Itävallasta, Ranskasta, Hollannista, Pohjois-Irlannista ja Italiasta.  Hanke sisältää matkustus-, kieli- ja kulttuurivalmennuksen, yrittäjyysvalmennuksen ja ammatillisen valmennuksen ennen työssäoppimisjaksoa sekä oman valmennuksen erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Osallistujat ovat ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon suorittajia kaikista kuntayhtymän kolmesta oppilaitoksesta ja kaikilta koulutusaloilta.  Kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuvat opiskelijat ovat täysi-ikäisiä ja he edustavat tasaisesti molempia sukupuolia ja heistä osa on erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Opiskelijat harjoittelevat työssäoppimisjaksolla ammatillisia taitojaan käytännössä, ja antavat ammattiosaamisen näytön jakson aikana.

Hankkeella odotetaan olevan vaikutuksia sekä hankkeeseen osallistuville opiskelijoille ja opettajille kuin myös paikallisella ja alueellisella tasolla toimiville organisaatioille kuten oppilaitokset ja yritykset. Vaikutukset tulevat näkymään opiskelijoiden kyvyissä ymmärtää kansainvälisiä asioita, mikä parantaa heidän työllistymistään sekä valmiuksia toimia vaativissa tehtävissä. Hanke kehittää opettajien työelämätuntemusta sekä avaa mahdollisuuksia oman alansa kehittämiseen. Maakunnalliset yritykset saavat osaavampaa ja kansainvälisen yhteistyön merkityksen ymmärtävää työvoimaa. Kuntayhtymän strategiassa korkealle noteerattu “lupa kokeilla” saa kansainvälisen yhteistyön kautta arvokasta tietoa.

Hankeohjelma: Erasmus+
Hankkeen kesto: 1.6.2017 – 31.5.2019
Lisätietoja: Suvi Mikkilä, puh. 044 782 9216

Students on the International Road

Students on the International Road -hankkeen tärkein tavoite on agraariympäristössä kasvaneiden nuorten ja aikuisten kansainvälistäminen ja valmentaminen maakunnan tämän hetken työelämän vaatimuksiin ja tarpeisiin. Toisena tavoitteena lisätä opiskelijoiden ymmärrystä pienteollisuuden kansainvälisyydestä sekä yrittäjämäisestä opiskelusta. Kolmantena – mutta ei vähäpätöisimpänä – tavoitteena on mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kansainvälistyminen ja vieraassa kulttuurissa tapahtuva työssäoppiminen.

Students on the International Road on kaksivuotinen hanke, jossa 82 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän opiskelijaa lähtee työssäoppimaan ulkomaille 2 – 10 viikoksi sekä yksi jo valmistunut opiskelija puolen vuoden jaksolle. Tukihenkilöiden yhteismäärä on kymmenen. Kahden viikon jaksoja suunnitellaan erityistä tukea tarvitseville nuorille ja pidempiä vaihtoja muille opiskelijoille. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on noin kahdeksan.

Vastaanottavat oppilaitokset ovat Virosta, Saksasta, Itävallasta, Ranskasta, Hollannista, Pohjois-Irlannista, Italiasta ja Norjasta (ks. taulukko K.1 alla). Hanke sisältää matkustus-, kieli- ja kulttuurivalmennuksen, yrittäjyysvalmennuksen ja ammatillisen valmennuksen ennen työssäoppimisjaksoa sekä oman valmennuksen erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Osallistujat ovat ammatillisen perustutkinnon tai ammattitutkinnon suorittajia Novidan kaikista toimipaikoista ja kaikilta koulutusaloilta. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuvat opiskelijat ovat täysi-ikäisiä ja he edustavat tasaisesti molempia sukupuolia. Heistä osa on myös erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Opiskelijat harjoittelevat työssäoppimisjaksolla ammatillisia taitojaan käytännössä, ja antavat ammattiosaamisen näytön jakson aikana.

Hankkeella odotetaan olevan vaikutuksia sekä hankkeeseen osallistuville opiskelijoille ja opettajille kuin myös paikallisella ja alueellisella tasolla toimiville organisaatioille, kuten oppilaitokset ja yritykset. Vaikutukset tulevat näkymään opiskelijoiden kyvyissä ymmärtää kansainvälisiä asioita, joka parantaa heidän työllistymistään sekä valmiuksia toimia vaativissa tehtävissä. Hanke kehittää opettajien työelämätuntemusta sekä avaa mahdollisuuksia oman alan opetuksen kehittämiseen. Maakunnalliset yritykset saavat osaavampaa ja kansainvälisen yhteistyön merkityksen ymmärtävää työvoimaa. Kuntayhtymän strategiassa korkealle noteerattu “lupa kokeilla” saa kansainvälisen yhteistyön kautta arvokasta tietoa.

Hankeohjelma: Erasmus+
Hankkeen kesto: 1.6.2015 – 1.6.2017
Lisätietoja: Suvi Mikkilä, puh. 044 782 9216

Summary of paticipating organisations