Lisä- ja täydennyskoulutus

Tässä osiossa esitellään koulutuskuntayhtymän lisä- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen liittyvät hankkeet.

Päättyneitä hankkeita:

Laiva, laatua, innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta ammatilliseen lisäkoulutukseen

Laiva on maakunnallinen kumppanuushanke, jonka rahoittajana on OPH. Hankkeen tavoitteena on hakeutumisvaiheen ohjauksen monipuolistaminen. Lisäksi hankkeen aikana pyritään vahvistamaan yrittäjyyttä. Loimaan seutukunnan pk-yritysten työnjohdon osaamista pyritään syventämään näyttötutkintoprosesseja kehittämällä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on digitaalisten menetelmien kehittäminen tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa ohjauksesta tutkintotilaisuuksiin.
Hankkeen kesto: 15.5.2015-31.11.2016
Lisätietoja: Sari Jalonen