Oppisopimuskoulutus

Tässä osiossa esitellään koulutuskuntayhtymän oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen liittyvät hankkeet.

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

OKM:n myöntämällä vuoden 2019 strategiarahoituksella toteutetaan kehityshanke henkilöstön koulutus- ja oppisopimusosaamisen lisäämiseksi.
Hankkeen kesto: 1.1.2019 – 31.12.2020
Lisätietoja: pedagoginen rehtori Petri Lähde

Päättyneitä hankkeita:

Lotto, logistiikkaa työelämässä työssäoppien

Lotto on kolmen toimijan kumppanuushanke, jonka rahoittajana on OPH. Hankkeen tavoitteena on alle 25-vuotiaiden perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa vailla olevien nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työn ja koulutuksen joustavien toteutusmallien kehittäminen. Erityisesti kehitetään ja otetaan käyttöön malleja koulutuksen toteuttamiseksi oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmänä.
Hankkeen kesto: 1.1.2015-31.12.2017
Lisätietoja: Ari Ojala

Opsodiili

Opsodiili-hanke on laaja kumppanuushanke, jonka rahoittajana on ELY-keskus. Hankkeen tavoitteena on oppisopimuksen tunnettuuden lisääminen erityisesti työnantajien keskuudessa. Selkeällä viestinnällä myönteisen asenneilmaston aikaansaaminen suhtautumisessa oppisopimuskoulutukseen. Yhdenmukaisten käytänteiden kehittäminen. Uusien oppisopimuspaikkojen hankkiminen ja nuorten ja työpaikkojen kohtaamisen edistäminen. Palvelujen saatavuuden parantaminen myös verkkovälitteisesti ja sosiaalisessa mediassa.
Hankkeen kesto: 1.4.2015-31.12.2017
Lisätietoja: Anne Tuominen

Osaamispaikka oppipaikka

Osaamispaikka oppipaikka  on usean toimijan kumppanuushanke, jonka rahoittajana on OPH. Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista niin työssäoppimisessa kuin oppisopimuskoulutuksessa. Tavoitteena on luoda käytänteitä juostavien ja yksilöllisten osaamispolkujen suunnittelun ja toteuttamisen tueksi työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.
Hankkeen kesto: 1.11.2016 – 31.12.2017
Lisätietoja: Anne Mähönen

Ote, osaamisen kasvattaminen työelämässä

Ote- hanke on maakunnallinen kumppanuushanke, jonka rahoittaja on OKM. Hankkeen tavoitteena on lisätä koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Hankkeen aikana rakennetaan nuorille suunnattua koulutusta ja työtä joustavasti yhdistäviä malleja, kehitetään oppilaitosmuotoista ja oppisopimusmuotoista koulutusta yhdistäviä kokonaisuuksia sekä lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta aloilla, joilla työelämän tarpeet sitä vaativat ja sen mahdollistavat.
Hankkeen kesto: 27.1.2015-31.12.2016
Lisätietoja: Marko Kivistö