Kestävä kehitys opetuksessa

Ammatillisten perustutkintojen uudistetut tutkintojen perusteet tulivat voimaan kesällä 2018. Uudistuksen myötä kaikkien tutkintojen perusteisiin sisällytettiin pakollinen yhden osaamispisteen kestävän kehityksen edistämisen ja valinnainen kolmen osaamispisteen kestävän kehityksen edistämisen osio. Novidassa on luotu em. oppimistavoitteet kattavat verkkokurssit, lähiopetuksen suunnitelmat ja suunnitelma työvaltaisen koulutuksen toteuttamiseen Sitran rahoittaman Kiertotalous tutuksi -hankkeen kautta.

Verkkokurssien toteuttaminen

Kestävän kehityksen edistäminen -verkkokurssit löytyvät Avoimet ammatilliset opinnot -sivustolta ja Novidan omalta verkkokurssialustalta. Ulkopuolinen opiskelija voi suorittaa verkkokurssien tehtävät oman opettajansa ohjaamana ja arvioimana. Novidan kautta suoritettuna kurssi on ulkopuolisille opiskelijoille maksullinen Kiertotalous tutuksi -hankkeen päättymisen jälkeen.

Lähiopetuksen toteuttaminen

Kestävän kehityksen edistämisen lähiopetuksessa on pyritty toiminnallisuuden, yhteisöllisyyden ja samanaikaisopetuksen edistämiseen:

Työvaltaisen koulutuksen toteutus- ja arviointisuunnitelmat T1-tason suorittamiseen (esim. pitkäaikaistyöttömät, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat):


Lukion ja ammattioppilaitoksen yhteisen toiminnallisen kurssin järjestäminen