Kiertotalous tutuksi -hanke

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston, Sitran rahoittaman Kiertotalous tutuksi -hankkeen tavoitteena oli saada kiertotalouden opetus ammatilliseen ja lukiokoulutukseen mukaan siten, että mahdollisimman moni oppilaitoksesta valmistuva ymmärtäisi, mistä kiertotaloudessa on kyse ja osaisi soveltaa kestäviä ratkaisuja omassa työssään ja arkielämässä jokapäiväisissä valinnoissaan. Hankkeen toimenpiteisiin kuului:

  • ammatillisen peruskoulutuksen kestävän kehityksen edistämisen opetussisällön luominen ja pilotoiminen
  • ”Olipa kerran hampurilainen”-kursin ja ruokakulttuuriseminaarin toteuttaminen
  • opettajien perehdyttäminen
  • kiertotalouden ja kestävän kehityksen tuominen oppilaitoksen arkeen ja opetussisältöihin
  • kiertotalouden opetussisältöjen ja kokemusten jakaminen

Yhteistyökumppaneina:

  • paikallisia yrityksiä ja Loimaan kaupunki
  • Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus (Valonia) ja muita asiantuntijaorganisaatiota
  • Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu
  • toisen asteen oppilaitoksia

Hankkeen kesto: 30.10.2017-31.8.2019
Lisätietoja: hankekoordinaattori Anne Mähönen, koulutuspäällikkö Mari Laihonen