Artesaani

Artesaani 2017-10-25T14:15:24+00:00

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto,
ARTESAANI

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala
Loimaalla

artesaaniTutkinnon nimi muuttuu 1.8.2018 muoti- ja tekstiilialan perustutkinnoksi.

Haku kevät 2018 Opintopolun kautta.

Asiakkaan persoona, kulttuurista kumpuavat ideat, tuotteen toimivuus ja laatu ovat lähtökohta artesaanin työskentelyyn. Valmistaessaan ja suunnitellessaan tuotteita sekä korjatessaan vanhaa hän käyttää perinteisten työmenetelmien ohella alansa uusinta tekniikkaa.

Alan tyypillisiä työtehtäviä ovat valmistuksen ja korjaamisen lisäksi ohjaus-, neuvonta ja erikoistuneet myyntitehtävät toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Liittyminen osuuskunta Kukapaan antaa mahdollisuuden toimia yrittäjänä jo opintojen aikana.

Vaatetusalan artesaani:
Suunnittelee ja valmistaa yksilöllisiä vaatteita, asusteita ja muita tuotteita sekä pieniä sarjoja erilaisista materiaaleista. Pukeutumisneuvojana hän ohjaa asiakkaitaan valitsemaan tyylinsä, väriensä ja vartalonsa mukaisia asukokonaisuuksia.

Opintoihin kuuluvat vaatetusalalla
• vaatteiden ja asusteiden suunnittelu ja valmistus asiakkaalle
• yksilöllisinä tai pieninä sarjoina ommellut tuotteet
• materiaalituntemus
• pukeutumisneuvonta
• väri- ja tyylitietous

Tekstiilialan artesaani:
Käyttää kankaankutomisen, huovutuksen ja värjäyksen osaamista ohjaus- ja neuvontatyössä sekä sisustustekstiilien suunnittelussa ja valmistuksessa kohteena julkiset tilat ja yksityiskodit.

Opintoihin kuuluvat tekstiilialalla
• kankaankudonta perinteisesti ja tietokoneohjatusti
• huovutus, värjäys ja muut perinteiset tekniikat
• ohjaaminen ja neuvontatyö
• sisustustekstiilien suunnittelu
• näyttelysuunnittelu ja -rakennus

Sisustusalan artesaani:
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle teorian ja käytännön pohja sisustustuotteiden ja -kokonaisuuksien suunnittelusta ja ompelusta. Sisältöalueina ovat mm. tilan sommittelu, verhojen, vuodetekstiilien ja irtopäällisten valmistus, sisustus- ja näyttelysuunnittelu, 3D-mallinnus ja valokuvaus. Yrittäjyyttä on mahdollista painottaa kaikissa tutkinnonosissa.

Opintoihin kuuluvat sisustusalalla
• ommeltavat sisustustuotteet
• väri-, kaluste- ja sisustussuunnitelmat
• 3D-mallinnus
• tilansommittelu
• sisustus- ja näyttelysuunnittelu

Lisätiedot ja hakeutuminen Opintopolun kautta.

http://aarretalo.blogspot.fi/
https://www.facebook.com/AARRETALO-228855303801744/