Mediapalvelujen toteuttaja

Mediapalvelujen toteuttaja 2018-01-09T09:03:55+00:00

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,
MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
Loimaalla

Haku kevät 2018 Opintopolun kautta.

Mediapalvelujen toteuttajan opinnoissa painotetaan monipuolisia valmiuksia toimia audiovisuaalisella alalla.

Audiovisuaalinen ala edellyttää sitoutumista, itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja orientoituneisuutta alalle. Mediapalvelujen toteuttajalta vaaditaan teknistä tietotaitoa sekä esteettistä ja kulttuurista perusnäkemystä. Ala sisältää useita erityyppisiä työnkuvia, joita harjoitellaan opintojen aikana oppimisympäristö Medialabran ja työssäoppimisen sekä projektitöiden avulla.

Opiskelija toteuttaa itsenäisesti ja osana työryhmää audiovisuaalisia viestintätuotteita ja -palveluja, joita voivat olla mm. graafinen suunnittelu, 3D -mallinnus ja -tulostus, valokuvaus ja kuvankäsittely, video- ja elokuvatuotannot, peli- ja animaatiotuotannot, radio- ja tv-ohjelmat, digitaaliset tallenteet, tapahtumien ääni- ja valotekniikan toteutukset, sekä verkko- ja mobiilipalvelut.

Mediapalvelujen toteuttaja vastaa viestintätuotteiden ja -palveluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta pääasiassa käytännönläheisesti. Valmistunut mediapalvelujen toteuttaja voi sijoittua assistenttitason työtehtäviin tai hakeutua jatko-opintoihin ammatti-, tiede- ja taidekorkeakouluihin.

Teknisen, esteettisen ja sisällöllisen osaamisen merkitystä ei usein voida eriyttää toisistaan, siksi av-alan moniosaajan tulee olla mediakriittinen ja ymmärtää alan eettisiä erityiskysymyksiä. AV-alan työkieliä ovat suomi ja englanti.

Työtehtävät

Audiovisuaalisen viestinnän osaajan työpaikkoja ovat erilaiset median tuotantoyhtiöt, kuten mainos- ja viestintätoimistot, lehtitalot, valokuvaamot ja videotuotantoyhtiöt. Myös teatterit, kulttuuri- ja tapahtumatuotannot työllistävät audiovisuaalisen alan osaajia.

Lisätietoja ja hakeutuminen Opintopolun kautta.