Prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja 2017-10-27T10:07:17+00:00

Prosessiteollisuuden perustutkinto,
PROSESSINHOITAJA

Biotekniikan osaamisala
Uudessakaupungissa

RS_prosessiHaku kevät 2018 Opintopolun kautta.

Prosessinhoitajan työ käsittää erilaisten tuotantoon liittyvien koneiden käyttöä ja automatiikan valvontaa. Prosessinhoitaja tekee koneeseen tarvittavia säätöjä sekä vastaa sen mahdollisesta huollosta vian sattuessa. Työhön voi kuulua erilaisia raaka-aineen valintaan liittyviä siirtotehtäviä sekä aineiden ohjaamista koneiden syöttöpisteisiin. Työ on yleensä vuorotyötä, ja noin joka viides on mukana keskeytymättömissä prosesseissa eli lähinnä kolmivuorotöissä.

Opintoihin kuuluvat:
– työturvallisuus
– kunnossapito
– tuotantoprosessit
– prosessinohjaus
– käymisprosessit
– mikrobiologia
– laatuosaaminen.

Työtehtävät

Prosessinhoitaja osaa toimia biotekniikkaa hyödyntävän teollisuuden tuotannossa kuten diagnostiikkatuotteita, panimotuotteita, entsyymejä, terveysvaikutteisia elintarvikkeita, biomateriaaleja ja biolääkkeitä valmistavassa teollisuudessa.

Lisätiedot ja hakeutuminen Opintopolun kautta.