Sähkö-/ automaatioasentaja

Sähkö-/ automaatioasentaja 2017-09-08T14:17:40+00:00

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto,
SÄHKÖASENTAJA
AUTOMAATIOASENTAJA

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala
*sähköasentaja Liedossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa
*automaatioasentaja Loimaalla

Sähköasentaja

sähköHaku kevät 2018 Opintopolun kautta.

Sähköasentaja asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai jakeluverkkoja. Asiakaspalvelu kuuluu olennaisena osana sähköasentajan työhön. Alalla tarvitaan työntekijöitä erilaisiin sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon tehtäviin.

Sähköasentajan työ vaatii vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Opinnoissa korostuvatkin sähköturvallisuus ja laatuajattelu, niin että asennukset ja laitteet toimivat turvallisesti ja luotettavasti. Sähkö- ja automaatioala uudistuu nopeasti ja teknologia on monipuolista.Opinnoissa hankitaankin laaja-alaiset ja hyvät perustiedot ja taidot alan töihin. Nämä tiedot ja taidot muodostavat pohjan jatkuvaan oppimiseen ja kehityksen seuraamiseen myös työelämässä.

Automaatioasentaja

Automaatioasentajan työtehtävät liittyvät ohjausjärjestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon. Tietokone on päivittäinen työkalu siinä missä perinteiset asentajan työkalutkin. Uuden tekniikan käyttöönotto edellyttää automaatioasentajalta halua oppia jatkuvasti uutta. Opiskelu jatkuu työn ohessa työnantajan ja laitevalmistajan kursseilla. Automaation tietotekniset sovellukset, toimintakuvaukset ja usein jopa työohjeet ovat englanninkielisiä.

Lisätiedot ja hakeutuminen Opintopolun kautta.