Opiskelun aikana opiskelija voi kohdata erilaisia asioita, jotka vaikuttavat opiskelumenestykseen. Ongelmat voivat aiheuttaa poissaoloja koulusta, ja tätä kautta eteneminen opinnoissa voi vaikeutua.

Kuraattorin työhön kuuluu opiskelijoiden tukeminen ja auttaminen heidän opiskeluissaan ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattorit tekevät yhteistyötä myös vanhempien, opettajien ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa.

Opiskelija voi ottaa yhteyttä, jos…
* koulussa on vaikeaa
* on masentunut ja ahdistunut
* raha-asiat ovat sekaisin ja vaarantavat opiskelun
* on huolia yksityiselämässä
* on ongelmia päihteiden kanssa ja haluaa muutosta

Kuraattorit pyrkivät osaltaan tukemaan huoltajia ja opettajia heidän kasvatustyössään.

Kaikki käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Novidan kuraattorit

Lieto

koulukuraattori Liisa Lähde
puh. 040 182 4122
liisa.lahde@lieto.fi

Loimaa

kuraattori Pirkko-Liisa Marttila
puhelut: 050 328 3314
pirkko-liisa.marttila@loimaa.fi

Maanantai:   Myllykyläntie
Tiistai:           Turuntie
Keskiviikko:  Turuntie
Torstai:         Hämeentie
Perjantai:     Myllykyläntie

Uusikaupunki

kuraattori Kristiina Kaupinsalo
puhelut: 040 485 6421
kristiina.kaupinsalo@uusikaupunki.fi