Oppilaitoksessa järjestetään erityisopetusta opiskelijoille, joille on laadittu HOJKS. Erityisopetusta annetaan erilaisina suoraan opiskeljoille suunnattuina tukitoimina. Pienryhmäopetus sekä henkilökohtainen ohjaus ja tuki ovat tyypillisiä erityisopetusmenetelmiä. Erityisopetuksen tarkoituksena on varmistaa opiskelijan opintojen edistyminen ja tutkinnon suorittaminen. Jokaisella opintoalalla on erityisopetuksesta vastaava opettaja, ERVA.

Liedon toimipaikan ervat:

Tekniikka
Sari Lehtinen, puh. 044 090 1311, sari.lehtinen(at)novida.fi

Palvelu
Mirka Toivonen, puh. 040 900 1289, mirka.toivonen(at)novida.fi

 

Loimaan toimipaikan ervat:

Autoala
Juuso Hirvensalo, juuso.hirvensalo(at)novida.fi

Media-ala, käsi- ja taideteollisuusala
Mervi Vesalainen, puh. 040 900 1468, mervi.vesalainen(at)novida.fi

Rakennusala
Tommi Valtonen, puh. 044 090 1342, tommi.valtonen(at)novida.fi

Hius- ja kauneudenhoitoala sekä hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Päivi Varjonen, puh. 044 090 1334, paivi.varjonen(at)novida.fi

Kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikan ala
Kari Valtanen, puh. 040 900 1295, kari.valtanen(at)novida.fi

Liiketalousala
Eija Ronkola, puh 044 090 1222, eija.ronkola(at)novida.fi

Logistiikka-ala
Joni Alanko, puh. 044 765 4697, joni.alanko(at)novida.fi

Luonnonvara-ala
Virpi Loivarinne, puh. 044 320 4517, virpi.loivarinne(at)novida.fi

Sosiaali- ja terveysala
Lea Mäkinen, puh. 044 090 1333, lea.makinen(at)novida.fi

Sähkö
Tero Lintula, puh. 044 760 3466, tero.lintula(at)novida.fi

 

Uudenkaupunkin toimipaikan ervat:

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala, liiketoiminnan ala
Nina Routi puh. 044 051 6565, nina.routi(at)novida.fi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Päivi Mikkola puh. 044 051 6575, paivi.mikkola(at)novida.fi

Autoala, logistiikka, kone- ja tuotantotekniikka
Ari Eerikkilä puh. 040 096 8890, ari.eerikkila(at)novida.fi

Rakennusala
Timo Laitinen puh. 044 767 3176, timo.laitinen(at)novida.fi

Sähköala, prosessitekniikka
Tiina Wikman-Hakala puh. 044 095 6357, tiina.wikman-hakala(at)novida.fi