Jatkuva haku

Hakeutuminen ja hakuvaiheen ohjaus

Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutuva joustavasti ympäri vuoden. Opinto-ohjaajat ohjaavat koulutuksesta kiinnostuneen hakijan hänen tavoitteitaan ja urasuunnitelmiaan edistävään koulutukseen. Opintojen alkaminen määritellään yksilöllisesti. Opintoihin hakeudutaan opintopolku sivuston kautta.

Jatkuvan haun valintaperusteet

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla on riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Valintaperusteissa huomioidaan hakutoive, koulutustarve, alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen, riittävä suomen kielen taito sekä mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Sosiaali- ja terveysterveydenhoitoalan perustutkintoon hakevat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Tutustu erityisesti terveydentilavaatimuksiin hakiessasi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon tai logistiikka-alan perustutkinnossa.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet.

Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

Jatkuvassa haussa olevat koulutukset

Loimaan toimipaikan jatkuvassa haussa olevat koulutukset
Liedon toimipaikan jatkuvassa haussa olevat koulutukset
Uudenkaupungin toimipaikan jatkuvassa haussa olevat koulutukset

Huom! Opintopolun jatkuvan haun palvelussa on ollut ongelmia, eikä hakeutumislomake välttämättä toimi. Mikäli näin käy, voit lähettää hakeutumisesi vapaamuotoisesti ko. toimipaikan opolle:

Lieto: Kaisa Kastio-Moisio, kaisa.kastio-moisio@novida.fi, 044 090 1225
Loimaa: Sari Jalonen, sari.jalonen@novida.fi, 040 900 1587
Uusikaupunki: Pasi Junttanen, pasi.junttanen@novida.fi, 044 088 6342