Lähihoitaja

Lähihoitaja 2018-03-14T14:40:08+00:00

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
LÄHIHOITAJA

*Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus
Liedossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa
*Sairaanhoito ja huolenpito
Loimaalla, Liedossa ja Uudessakaupungissa
*Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen Loimaalla
*Mielenterveys- ja päihdetyö Uudessakaupungissa

lähihoitajaHaku kevät 2018 Opintopolun kautta.

Lähihoitajan työ on kokonaisvaltaista hoitamista, huolenpitoa, kasvun tukemista, terveyden edistämistä, sairauksien ennalta ehkäisyä, sairaan ihmisen hoitoa ja tukemista sekä kuntoutusta.

Lähihoitajan tärkeimpiä työvälineitä ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Lähihoitaja tunte erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kasvun ja kehityksen vaiheet, hoidon ja huolenpidon menetelmät sekä kuntoutuksen toimintakentän.

Työtehtävät

Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan perustehtävissä esimerkiksi päiväkodissa, kotihoidossa, palvelutalossa, vanhainkodissa, terveyskeskuksen vuodeosastolla ja sairaaloiden eri osastoilla.

Tutkinnon muodostuminen

Terveydelliset vaatimukset sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla

Katso tästä.

Lisätietoja ja hakeutuminen Opintopolun kautta.


Lähihoitajaopiskelijoiden rikostaustaote

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitajakoulutukseen valitun opiskelijan tulee tilata Oikeusrekisterikeskukselta, oikeusrekisterikeskus@om.fi, sähköpostilla rikostaustaote rikosrekisteristä (Laki 955/2011, 6 §).

Rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen, se on maksuton ja se esitetään nähtäväksi koulutuksen järjestäjälle.

Koulutuksen järjestäjä edellyttää rikostaustaotteen näkemisen kaikilta lähihoitajaopiskelijoilta, joiden työssäoppimiseen sisältyy olennaisesti alaikäisen parissa työskentelyä (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998).

Rikostaustaotetta tilattaessa on ilmoitettava tilaajan täydellinen nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, väestörekisterikeskukseen ilmoitettu osoite, oppilaitos, jota varten ote tilataan, mihin tarkoitukseen ote tulee, päivämäärä ja allekirjoitus. Sähköpostilla tehty tilaus voidaan hyväksyä ilman allekirjoitusta. Kaikki edellä mainitut asiat on esitettävä vapaamuotoisessa hakemuksessa. Otteen toimitusaika on noin seitsemän työpäivää.

Rikostaustaotteeseen merkitään lapseen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, huumausainerikokset sekä tiedot sakkorekisterin sakoista, jotka on tuomittu lapseen kohdistuvista rikoksista.

Lisätietoja puh. 029 56 65662 klo 9.00 – 15.00 sekä oppilaitoksesta.