Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,
MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
Loimaalla

Hae nyt jatkuvassa haussa.

Mediapalvelujen toteuttajan opinnoissa painotetaan monipuolisia valmiuksia toimia audiovisuaalisella alalla.

Audiovisuaalinen ala edellyttää sitoutumista, itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja orientoituneisuutta alalle. Mediapalvelujen toteuttajalta vaaditaan teknistä tietotaitoa sekä esteettistä ja kulttuurista perusnäkemystä. Ala sisältää useita erityyppisiä työnkuvia, joita harjoitellaan opintojen aikana oppimisympäristö Medialabran ja työssäoppimisen sekä projektitöiden avulla.

Opiskelija toteuttaa itsenäisesti ja osana työryhmää audiovisuaalisia viestintätuotteita ja -palveluja, joita voivat olla mm. graafinen suunnittelu, 3D -mallinnus ja -tulostus, valokuvaus ja kuvankäsittely, video- ja elokuvatuotannot, peli- ja animaatiotuotannot, radio- ja tv-ohjelmat, digitaaliset tallenteet, tapahtumien ääni- ja valotekniikan toteutukset, sekä verkko- ja mobiilipalvelut.

Mediapalvelujen toteuttaja vastaa viestintätuotteiden ja -palveluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta pääasiassa käytännönläheisesti. Valmistunut mediapalvelujen toteuttaja voi sijoittua assistenttitason työtehtäviin tai hakeutua jatko-opintoihin ammatti-, tiede- ja taidekorkeakouluihin.

Teknisen, esteettisen ja sisällöllisen osaamisen merkitystä ei usein voida eriyttää toisistaan, siksi av-alan moniosaajan tulee olla mediakriittinen ja ymmärtää alan eettisiä erityiskysymyksiä. AV-alan työkieliä ovat suomi ja englanti.

Opintoihin kuuluvat

  • media-alan laitteet, välineet ja ohjelmistojen tuntemus
  • graafinen suunnittelu, valokuvaus, videokuvaus, äänitekniikka, www- ja mobiilisovellukset

Työtehtävät

Media-alan työpaikkoja ovat erilaiset pienet ja suuret tuotantoyhtiöt, mainos- ja viestintätoimistot, lehtitalot, valokuvaamot ja videotuotantoyhtiöt. Myös teatterit, kulttuuri- ja tapahtumatuotannot työllistävät media-alan osaajia. Voit myös toimia itsenäisenä alan yrittäjänä, kokonaan tai osittain esimerkiksi projektitöissä.

Hakeutuminen

Hakeutuminen Opintopolun kautta.

Lisätietoja

timo.kulmala@novida.fi tai puh. 044 090 1223
opinto-ohjaaja: kaisa.kastio-moisio@novida.fi tai puh. 044 090 1225

Lisätietoja myös

Media- ja kuvallisen alan opetussuunnitelma