Talotekniikan perustutkinto
PUTKIASENTAJA

Putkiasennuksen osaamisala
Loimaalla

Hae nyt jatkuvassa haussa.

Lämpö, vesi ja ilma ovat ihmiselle välttämättömiä ja niiden ympärillä on paljon toimintaa niin alan yrityksissä kuin muualla yhteiskunnassa. Tämän päivän rakennuksissa sopiva lämpötila, juokseva vesi ja toimiva ilmanvaihto tuntuvat itsestäänselvyyksiltä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jotenkin ne on käytännössä järjestetty ja jostain tuotteet, järjestelmät ja palvelut aina tulevat.

Lvi-ala on kiinteä osa rakentamista sekä rakennusten kunnostusta ja ylläpitoa. Uudisrakentaminen jatkuu tulevaisuudessa etenkin kasvukeskuksissa ja sitä tulee tapahtumaan sekä asunto- toimitila- että teollisuussektorilla. Korjausrakentaminen on yhä kasvava osa-alue. Suomen rakennuskanta on siinä iässä, että lähitulevaisuudessa on edessä paljon putkiremontteja ja muita suuria perusremontteja. Ala ulottuu myös talojen ulkopuolelle. Esimerkiksi lämpölaitokset, vedenpuhdistamot ja erilaiset verkostot ovat olennaisia osia nykyaikaista yhteiskuntaa.

Putkiasennuksen koulutusohjelmasta voi erikoistua putki- tai lämmityslaiteasennukseen. Lämmityslaiteasentaja osaa normaalien putkistoasennuksien lisäksi asentaa kiinteistön lämmöntuotantoon käytettävän polttolaitteiston viranomaismääräysten mukaan.

Opintoihin kuuluvat valintasi mukaan
– Lämmitysjärjestelmien asennus
– Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus
– Putkistojen hitsaus
– LVI-korjausrakentaminen
– LVI-järjestelmien huoltaminen
– Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
– Aurinkolämpölaitteiston asennus

Työtehtävät
Putkiasentaja asentaa ja korjaa rakennusten lämpö- ja vesijärjestelmiä. Asentaja työskentelee useimmiten yrityksessä, joka tekee lvi-urakoita uudis- ja korjausrakennustyömailla. Työpaikkoja tarjoavat lisäksi rakennusteollisuus, kiinteistöhuoltoyhtiöt sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitokset. Suuremmissa yrityksissä lvi-asentaja voi olla keskittynyt jonkun yksittäisen osa-alueen erikoistekijäksi. Pienissä yrityksissä lvi-asentaja tekee käytännössä kaikkia alan työtehtäviä.

Tutkinnon muodostuminen

Hakeutuminen Opintopolun kautta.

Lisätietoja
jorma.morsky@novida.fi tai puh. 044 090 1216