Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto,
SÄHKÖASENTAJA/AUTOMAATIOASENTAJA

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala
Liedossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa

Loimaalla myös iltatoteutuksena.

Hae nyt jatkuvassa haussa.

Sähköasentaja asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai jakeluverkkoja. Asiakaspalvelu kuuluu olennaisena osana sähköasentajan työhön. Alalla tarvitaan työntekijöitä erilaisiin sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon tehtäviin.

Sähköasentajan työ vaatii vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Opinnoissa korostuvatkin sähköturvallisuus ja laatuajattelu, niin että asennukset ja laitteet toimivat turvallisesti ja luotettavasti. Sähkö- ja automaatioala uudistuu nopeasti ja teknologia on monipuolista.Opinnoissa hankitaankin laaja-alaiset ja hyvät perustiedot ja taidot alan töihin. Nämä tiedot ja taidot muodostavat pohjan jatkuvaan oppimiseen ja kehityksen seuraamiseen myös työelämässä.

Opintoihin kuuluvat
– sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen
– sähkö- ja automaatioasennukset
– sähkö- ja energiatekniikka tai kappaletavara-automaatio

Tutkinnon muodostuminen

Hakeutuminen
Hakeutuminen Opintopolun kautta

Lisätietoja
opinto-ohjaajat:
Lieto: kaisa.kastio-moisio@novida.fi tai puh. 044 090 1225
Loimaa: sari.jalonen@novida.fi tai puh. 040 900 1587
Uusikaupunki: pasi.junttanen@novida.fi tai puh. 044 088 6342