Sähköasentaja

Sähköasentaja2018-06-29T12:25:05+00:00

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto,
SÄHKÖASENTAJA

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala
Liedossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa

sähkö

Hae nyt jatkuvassa haussa.

Haku kevät 2019 Opintopolun kautta.

Sähköasentaja asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai jakeluverkkoja. Asiakaspalvelu kuuluu olennaisena osana sähköasentajan työhön. Alalla tarvitaan työntekijöitä erilaisiin sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon tehtäviin.

Sähköasentajan työ vaatii vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Opinnoissa korostuvatkin sähköturvallisuus ja laatuajattelu, niin että asennukset ja laitteet toimivat turvallisesti ja luotettavasti. Sähkö- ja automaatioala uudistuu nopeasti ja teknologia on monipuolista.Opinnoissa hankitaankin laaja-alaiset ja hyvät perustiedot ja taidot alan töihin. Nämä tiedot ja taidot muodostavat pohjan jatkuvaan oppimiseen ja kehityksen seuraamiseen myös työelämässä.

Opintoihin kuuluvat
– sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen
– sähkö- ja automaatioasennukset
– sähkö- ja energiatekniikka tai kappaletavara-automaatio

Tutkinnon muodostuminen

Lisätiedot ja hakeutuminen Opintopolun kautta.