valma

Valma-koulutus on tutkintoon johtamatonta, ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta. Koulutus kestää korkeintaan vuoden ja on laajuudeltaan 60 osaamispistettä. Koulutuksesta saa 6 hakupistettä yhteishakuun. Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan opiskelutaitoja siten, että hän pystyy suorittamaan sellaisen ammatillisen perustutkinnon, joka antaa hänelle tarvittavan osaamisen työllistymiseen.

Kohderyhmä
• perusopetuksen päättäneille ja muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville
• erityistä tukea tarvitseville
• maahanmuuttajataustaisille
• työttömille työnhakijoille
• vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaaville

Koulutukseen hakeutuminen
Lisätietoja opinto-ohjaajilta.

Koulutuksen sisältö
Jokainen VALMA-opiskelija etenee yksilöllisesti oman HOKSin mukaisesti, opinnot ovat laajuudeltaan 30-60 osaamispistettä, jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma jatkosuunnitelma.
Koulutus sisältää ammatinvalinta- ja uraohjausta, opiskeluvalmiuksien vahvistamista, kertausta arjen- ja elämänhallintaan sekä tutustumista eri ammattialoihin ja työelämässä tarvittavia taitojen lisäämistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Loimaa:
Riikka Kokkala-Kortteinen
040 900 1551, riikka.kokkala-kortteinen@novida.fi

Uusikaupunki:
Pasi Junttanen, opinto-ohjaaja
044 088 6342, pasi.junttanen@novida.fi