Valma

VALMA – ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Valma-koulutus on tutkintoon johtamatonta, ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta. Koulutus kestää korkeintaan vuoden ja on laajuudeltaan 60 osaamispistettä. Koulutuksesta saa 6 hakupistettä yhteishakuun. Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan opiskelutaitoja siten, että hän pystyy suorittamaan sellaisen ammatillisen perustutkinnon, joka antaa hänelle tarvittavan osaamisen työllistymiseen.

Kohderyhmä
* perusopetuksen päättäneille ja muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville
* erityistä tukea tarvitseville
* maahanmuuttajataustaisille
* työttömille työnhakijoille
* vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon omaaville

Koulutuksen sisältö
Jokainen VALMA-opiskelija etenee yksilöllisesti oman HOKSin mukaisesti, opinnot ovat laajuudeltaan 30-60 osaamispistettä, jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma jatkosuunnitelma.

Koulutus sisältää ammatinvalinta- ja uraohjausta, opiskeluvalmiuksien vahvistamista, arjen- ja elämänhallinnan taitojen vahvistamista sekä tutustumista eri ammattialoihin ja työelämässä tarvittavien taitojen lisäämistä.

Loimaalla alkamassa syksyllä 2021 maahanmuuttajille suunnattu oma valmentava koulutus. Lue lisää

Jatkuva haku Loimaalle


Jatkuva haku Uuteenkaupunkiin


Valma kaavio

Lisätietoja

Loimaa:
Riikka Kokkala-Kortteinen
040 900 1551, riikka.kokkala-kortteinen@novida.fi

Sari Jalonen, opinto-ohjaaja
040 900 1587, sari.jalonen@novida.fi

Uusikaupunki:
Outi Tanhuanpää
044 595 6356, outi.tanhuanpaa@novida.fi

Pasi Junttanen, opinto-ohjaaja
044 088 6342, pasi.junttanen@novida.fi

Novidassa voit opiskella seuraaviin ammatteihin