Hallinto ja päätöksenteko

Oheisilla alasivuilla esitetään koulutuskuntayhtymän hallintoelimet, toimintaa koskevat keskeiset viranomaispäätökset.

Yhtymävaltuuston esityslistat/pöytäkirjat sekä yhtymähallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa kahden vuoden ajan.

Kuntayhtymän johtoryhmän pöytäkirjat ovat intranetissä henkilöstön saatavilla.

Tarkastuslautakunta pöytäkirjat