Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja rekisteristä

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
– yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet
– valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
– tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
– rakennustoimikunnan jäsenet ja varajäsenet

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat:
– kuntayhtymäjohtaja
– yhtymähallituksen esittelijä
– rakennustoimikunnan esittelijä

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset löytyvät täältä: Sidonnaisuusilmoitukset