Yhteenveto toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden palautekyselyistä vuosilta 2016-2018

Novidan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden kevään 2018 palautekyselyn tulokset olivat varsin hyviä, ja opiskelijoilta saatu palaute on kehittynyt vuosittain parempaan suuntaan. Asteikolla 1-5 arvioituna:

 • oppilaitos sai kokonaisarvosanan 3,9
 • viihtyminen ja ilmapiiri 4,2
 • työssäoppiminen 4,2
 • suosittelen tutkintoa 4,1
 • suosittelen oppilaitosta 4,2

Toukokuussa 2018 tutkintotodistuksensa saaneista vastanneista opiskelijoista 78 % ilmoitti tiedossaan olevasta tilapäisestä tai vakinaisesta työpaikasta. Lähes joka neljäs (24 %) valmistunut suunnitteli jatkavansa seuraavaksi opintojaan ammattikorkeakoulussa ja 41 % oli lähdössä suorittamaan varusmies- tai siilipalvelusta seuraavan kahdeksan kuukauden aikana.

Yhteenveto tuloksista vuosilta 2015-2018 on luettavissa tästä.

Kiitos kaikille vastanneille ja heidän ryhmänohjaajilleen!

Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen, puh. 044 771 4890

Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja toteuttamistavoista talotekniikan perustutkinnossa 2014-2017

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus keräsi tietoja ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä vuosina 2014–2017. Tiedonkeruussa olivat mukana kaikki syksyllä 2014 talotekniikan perustutkintoa ammatillisena perustutkintona tarjonneet koulutuksen järjestäjät (N=40). Oppimistuloksia kolmen lukuvuoden ajalta kertyi 5 375 ammattiosaamisen näytöstä ja 37 eri tutkinnon osasta.

Yhteenvedon mukaan Novidassa:

 • Suhteessa kansalliseen keskiarvoon opiskelijoiden näyttöjen arvosanat olivat jonkin verran parempia kuin muilla.
 • Suhteessa kaikkiin koulutuksen järjestäjiin opiskelijoilla oli työpaikalla suoritettuja ammattiosaamisen näyttöjä enemmän kuin muilla.
 • Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja osallistuivat yhdessä arviointikeskusteluihin useammin kuin keskimääräisesti muilla koulutuksen järjestäjillä.
 • Lähiopetuksen viikkotuntimäärä oli hieman korkeampi kuin muilla

Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen, puh. 044 771 4890

Ammattiopiston ensimmäisen vuoden opiskelijoiden palautekyselyn tulokset keväällä 2018

Ammatillisen peruskoulutuksen vuonna 2017 aloittaneiden opiskelijoiden palautekyselyn tulokset olivat hyviä aikaisempien vuosien tapaan. Kyselyn tulosten mukaan opiskelu Novidassa on vastannut odotuksia lukeman 4,0 edestä ja alavalinta on osunut oikeaan lukemalla 4,2 (asteikolla 1-5).

Hakuvaiheessa kolme tärkeintä tietolähdettä tutkintoa ja koulutuksen sisältöä koskien olivat Novidan internet-sivut, yläkoulun opinto-ohjaaja ja kaverit. Perehdytys koulutaloon ja opiskelutiloihin sai arvosanan 4,0. Perehdytys Wilmaan ja oppilaitoksen verkkoympäristöihin arvosanan 4,1 (asteikolla 1-5).

Kysely suoritettiin tammi-maaliskuussa 2018 ja tuloksia hyödynnetään tutkintokohtaisesti oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä. Yhteenveto tuloksista on luettavissa tästä.

Kiitos kaikille vastanneille ja heidän ryhmänohjaajilleen!

Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen, puh. 044 771 4890

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden palautekyselyn tulokset keväällä 2018

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden palautekyselyn tulokset keväällä 2018

Novidan lukiossaLoimaalla vuonna 2017 aloittaneiden opiskelijoiden palautekyselyn tulokset olivat verrattain hyviä. Kyselyn tulosten mukaan opiskelu lukiossa on vastannut odotuksia lukeman 3,9 edestä (asteikolla 1-5).

Urheilulinjan valinneet kokivat sen itselleen hyödylliseksi valinnaksi tuloksella 4,7. Urheilulinjalaiset olivat myös muita opiskelijoita tyytyväisempiä oppilaitokseen ja sen toimintaan.

Perehdytys koulutaloon, opiskelutiloihin ja verkkoympäristöihin sai arvosanan 3,8.

94 % opiskelijoista ilmoitti viihtyvänsä lukiossa.

Kysely suoritettiin maaliskuussa 2018 ja tuloksia hyödynnetään ryhmäkohtaisesti oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä. Yhteenveto tuloksista on luettavissa tästä.

Kiitos kaikille vastanneille ja heidän ryhmänohjaajilleen!

Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen, puh. 044 771 4890

Ammattiopiston ensimmäisen vuoden opiskelijoiden palautekyselyn tulokset keväällä 2017

Ammatillisen peruskoulutuksen vuonna 2016 aloittaneiden opiskelijoiden palautekyselyn tulokset olivat hyviä ja hieman parempia kuin vuotta aikaisemmin opintonsa aloittaneilla. Kyselyn tulosten mukaan 94 % ensimmäisen vuoden opiskelijoista viihtyy hyvin omassa ryhmässään. Opiskelu Novidassa on vastannut odotuksia lukeman 3,9 edestä ja alavalinta on osunut oikeaan lukemalla 4,4 (asteikolla 1-5).

Hakuvaiheessa kolme tärkeintä tietolähdettä tutkintoa ja koulutuksen sisältöä koskien olivat Novidan internet-sivut, yläkoulun opinto-ohjaaja ja kaverit. Perehdytys koulutaloon ja opiskelutiloihin sai arvosanan 4,0. Perehdytys Wilmaan ja oppilaitoksen verkkoympäristöihin arvosanan 4,1 (asteikolla 1-5).

Novidan ensimmäisen vuoden nuorisoasteen opiskelijoille tarjottiin joulu-tammikuussa 2016 mahdollisuus osallistua palautekyselyyn, jossa kartoitettiin hakuvaiheen tiedonsaantiin, odotuksiin, perehdytykseen ja sääntöihin, viihtymiseen ja ilmapiiriin, ohjaukseen ja opintoihin, opetukseen ja opetusjärjestelyihin sekä turvallisuuteen liittyviä asioita. Kyselyyn vastasi noin 70 % kohderyhmän opiskelijoista. Tuloksia hyödynnetään tutkintokohtaisesti oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä. Yhteenveto tuloksista on luettavissa tästä.

Kiitos kaikille vastanneille ja heidän ryhmänohjaajilleen!

Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen, puh. 044 771 4890

Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja toteuttamistavoista prosessiteollisuuden perustutkinnossa 2013-2016

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus keräsi tietoja ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä vuosina 2013–2016. Tiedonkeruussa olivat mukana kaikki syksyllä 2013 prosessiteollisuuden perustutkintoa ammatillisena perustutkintona tarjonneet koulutuksenjärjestäjät (N=15). Oppimistuloksia kolmen lukuvuoden ajalta kertyi 578 ammattiosaamisen näytöstä ja 21 eri tutkinnon osasta.

Yhteenvedon mukaan:

 • Suhteessa kansalliseen keskiarvoon opiskelijoiden näyttöjen arvosanat olivat jonkin verran parempia kuin muilla.
 • Suhteessa kaikkiin koulutuksen järjestäjiin opiskelijoilla oli työpaikalla suoritettuja ammattiosaamisen näyttöjä huomattavasti enemmän kuin muilla.
 • Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja osallistuivat yhdessä arviointikeskusteluihin useammin kuin keskimääräisesti muilla koulutuksen järjestäjillä.

Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen, puh. 044 771 4890

Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja toteuttamistavoista audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnossa 2013-2016

Kansallinen koulutuksen  arviointikeskus keräsi tietoja ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä vuosina 2013–2016. Tiedonkeruussa olivat mukana kaikki syksyllä 2013 audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoa ammatillisena perustutkintona tarjonneet koulutuksenjärjestäjät (N=21). Oppimistuloksia kolmen lukuvuoden ajalta kertyi 1934 ammattiosaamisen näytöstä ja 19 eri tutkinnon osasta.

Yhteenvedon mukaan:

 • Suhteessa kansalliseen keskiarvoon opiskelijoiden näyttöjen arvosanat olivat hieman heikompia kuin muilla.
 • Suhteessa kaikkiin koulutuksen järjestäjiin opiskelijoilla oli työpaikalla suoritettuja ammattiosaamisen näyttöjä huomattavasti enemmän kuin muilla.
 • Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja osallistuivat yhdessä arviointikeskusteluihin useammin kuin keskimääräisesti muilla koulutuksen järjestäjillä.

Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen, puh. 044 771 4890

Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden palautekysely

Novidan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden keväisen palautekyselyn tulokset olivat varsin hyviä. Asteikolla 1-5 arvioituna:
– oppilaitos sai kokonaisarvosanan 3,8
– viihtyminen ja ilmapiiri 4,1
– työssäoppiminen 4,1

Toukokuussa tutkintotodistuksensa saaneista vastanneista opiskelijoista (234 opiskelijaa) 67 % ilmoitti tiedossaan olevasta tilapäisestä tai vakinaisesta työpaikasta. Lähes kolmannes (28 %) valmistuneista suunnitteli jatkavansa seuraavaksi opintojaan ammattikorkeakoulussa ja 45 % oli lähdössä suorittamaan varusmies- tai siilipalvelusta seuraavan kahdeksan kuukauden aikana.

Koulutuksen antamat valmiudet saivat valmistuvilta opiskelijoilta hyvää palautetta. Asteikolla 1-5 arvioituna:
– valmiudet toimia oman alan työtehtävissä 4,0
– ammattiylpeyttä omasta osaamisesta 3,9
– valmiudet työnhakuun 3,9
– hyödyllisiä yhteyksiä työelämään 3,8
– riittävät sosiaaliset valmiudet 4,0
– valmiudet jatko-opintoihin 3,9

Toisen ja kolmannen vuoden nuorisoasteen opiskelijoille tarjottiin huhti-toukokuussa 2016 mahdollisuus osallistua palautekyselyyn, jossa kartoitettiin viihtymiseen ja ilmapiiriin, ohjaukseen ja opintoihin sekä opetukseen ja opetusjärjestelyihin liittyviä asioita. Keväällä valmistuneilta opiskelijoilta kysyttiin myös työelämävalmiuksiin, työllistymiseen ja tulevaisuudensuunnitelmiin liittyviä asioita. Vastaajia oli yhteensä 438, joista 234 sai tutkintotodistuksensa toukokuussa. Kyselyyn osallistui noin 60 % kohderyhmien opiskelijoista. Tuloksia hyödynnetään tutkintokohtaisesti oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä. Tulosten julkinen yhteenveto luettavissa tästä.

Kiitos kaikille vastanneille ja heidän ryhmänohjaajilleen!

Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen, puh. 044 771 4890

Ensimmäisen vuoden opiskelijakyselyn tulokset

Novidan ensimmäisen vuoden nuorisoasteen opiskelijoiden palautekyselyn tulokset olivat hyviä. Kyselyn tulosten mukaan 94 % ensimmäisen vuoden opiskelijoista viihtyy hyvin omassa ryhmässään. Opiskelu Novidassa on vastannut odotuksia lukeman 3,7 edestä ja alavalinta on osunut oikeaan lukemalla 4,3 (asteikolla 1-5).

Hakuvaiheessa kolme tärkeintä tietolähdettä tutkintoa ja koulutuksen sisältöä koskien olivat Novidan internet-sivut, yläkoulun opinto-ohjaaja ja kaverit.

Novidan ensimmäisen vuoden nuorisoasteen opiskelijoille tarjottiin maalis-huhtikuussa 2016 mahdollisuus osallistua palautekyselyyn, jossa kartoitettiin hakuvaiheen tiedonsaantiin, odotuksiin, perehdytykseen ja sääntöihin, viihtymiseen ja ilmapiiriin, ohjaukseen ja opintoihin, opetukseen ja opetusjärjestelyihin sekä turvallisuuteen liittyviä asioita. Kyselyyn on vastannut tähän mennessä noin 70 % kohderyhmän opiskelijoista.Tuloksia hyödynnetään tutkintokohtaisesti oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä. Yhteenveto tuloksista on luettavissa tästä.

Kiitos kaikille vastanneille ja heidän ryhmänohjaajilleen!

Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen, puh. 044 771 4890

Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja toteuttamistavoista tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa 2012-2015

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Opetushallituksen arviointiyksikkö 30.4.2014 saakka) keräsi tietoja ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä vuosina 2012–2015. Tiedonkeruussa olivat mukana kaikki syksyllä 2012 tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa ammatillisena perustutkintona tarjonneet koulutuksenjärjestäjät (N=37). Oppimistuloksia kolmen lukuvuoden ajalta kertyi 4157 ammattiosaamisen näytöstä ja 21 eri tutkinnon osasta.

Suhteessa kansalliseen keskiarvoon Novidan tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden näyttöjen arvosanat olivat

 • työprosessin hallinnassa samaa tasoa,
 • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa jonkin verran parempia,
 • työn perustana olevan tiedon hallinnassa samaa tasoa,
 • elinikäisen oppimisen avaintaidoissa jonkin verran parempia ja
 • tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen osalta jonkin verran parempia.

Suhteessa kaikkiin koulutuksen järjestäjiin Novidan tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoilla oli työpaikalla suoritettuja ammattiosaamisen näyttöjä yhtä paljon kuin muilla.

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja osallistuivat Novidan tieto- ja viestintätekniikassa yhdessä arviointikeskusteluihin yhtä usein kuin keskimääräisesti muilla koulutuksen järjestäjillä.

Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen, puh. 044 771 4890

Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja toteuttamistavoista autoalan perustutkinnossa 2012-2015

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Opetushallituksen arviointiyksikkö 30.4.2014 saakka) keräsi tietoja ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöistä vuosina 2012–2015. Tiedonkeruussa olivat mukana kaikki syksyllä 2012 autoalan perustutkintoa ammatillisena perustutkintona tarjonneet koulutuksenjärjestäjät (N=42). Oppimistuloksia kolmen lukuvuoden ajalta kertyi 6625 ammattiosaamisen näytöstä ja 41 eri tutkinnon osasta.

Suhteessa kansalliseen keskiarvoon Novidan autoalan opiskelijoiden näyttöjen arvosanat olivat

 • työprosessin hallinnassa jonkin verran heikompia,
 • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnassa samaa tasoa,
 • työn perustana olevan tiedon hallinnassa jonkin verran heikompia,
 • elinikäisen oppimisen avaintaidoissa jonkin verran heikompia ja
 • tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen osalta jonkin verran heikompia.

Suhteessa kaikkiin koulutuksen järjestäjiin Novidan autoalan opiskelijoilla oli työpaikalla suoritettuja ammattiosaamisen näyttöjä yhtä paljon kuin muilla.

Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja osallistuivat Novidan autoalalla yhdessä arviointikeskusteluihin useammin kuin keskimääräisesti muilla koulutuksen järjestäjillä.

Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen, puh. 044 771 4890

Kestävän kehityksen oppimistulosten arviointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti keväällä 2015 valtakunnallisen kestävän kehityksen oppimistulosten arvioinnin. Arvioinnin tarkoituksena oli arvioida miten ammatillisten perustutkintojen perusteissa määritellyt kestävän kehityksen tavoitteet on saavutettu. Arvioinnissa selvitettiin myös, miten kestävän kehityksen tavoitteet ilmenevät koulutuksen järjestäjän toiminnassa.

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymästä arviointiin osallistui 77 opiskelijaa kuudesta eri tutkinnosta (rakennusalan, sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden, sähkö- ja automaatiotekniikan, tieto- ja viestintätekniikan sekä logistiikan perustutkinnot).

Kuntayhtymän opiskelijat menestyivät arvioinnissa kokonaisuudessaan varsin samantasoisesti kuin valtakunnallisesti kaikki arviointiin osallistuneet opiskelijat. Arvioinnissa opiskelijoistamme ylsi tasolle hyvä (H) tai sen yli 81 % tietoa mittaavissa tehtävissä ja 88 % toimintaa mittaavissa tehtävissä.

Kuntayhtymän kestävän kehityksen toiminnan intensiteetin arvioitiin olevan ravintolapalveluissa korkeammalla tasolla ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa sekä energiatehokkuudessa samalla tasolla kuin muilla koulutuksen järjestäjillä. Henkilöstön kestävän kehityksen osaamisen kehittämisessä sekä jätehuollossa ja kierrätyksessä havaittiin itsearvioinnin perusteella olevan vielä parantamismahdollisuuksia. Tulosraportti on luettavissa tästä Keke_oppimistulosten_arviointi2015.

Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen, puh. 044 771 4890