Sinäkin voit osallistua!

Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön eurooppalaisten koulujen kanssa. Rahoitus projekteille on saatu EU:n Erasmus+ ohjelmasta. Ulkopuolinen rahoitus on tehnyt mahdolliseksi järjestää opiskelijavaihdot ja -matkat opiskelijoille ilmaisina.

Rohkaisemme ja tuemme lukion opiskelijoita osallistumaan itse kansainväliseen toimintaan. Rotary-vaihto-ohjelmat (OPO Vesa Parttimaa antaa lisätietoja)on mahdollistanut monen opiskelijamme lähtemisen vaihto-opiskelijaksi koko vuodeksi tai lyhyemmäksi ajaksi. Rotary-ohjelma jatkuvasti kaipaa myös suomalaisia isäntäperheitä tänne tuleville vaihto-opiskelijoille.

Your Entrepreneurial Skills – Y.E.S. for Future vuosina 2014-2017

Art and Space in the City vuosina 2016-2018

SAFE.NETIZENS@EU vuosina 2017-2019