Luonnontiedelinja

“RUOKALUKIO”

Luonnontiedelinja on tarkoitettu lukio-opiskelijoille, jotka haluavat ohjata opintojaan jo lukiovaiheessa luonnontieteellisille aloille ja erityisesti ruuantuotannon tutkimiseen ja kehittämiseen. Luonnontiedelinjan tarkoitus on helpottaa ruokatuotantoa tutkiville aloille pyrkivien pääsemistä korkeakouluopintoihin lukion jälkeen. Se sopii opiskelun tueksi kaikille muillekin luonnontieteellisille aloille jatko-opintoihin pyrkiville lukiolaisille,

Luonnontiedelinjan yhteistyöoppilaitoksiksi ovat sitoutuneet Helsingin Yliopisto, Turun Yliopisto ja Turun Ammattikorkeakoulu. Muita opetuksellista yhteistyötä tekeviä tahoja ovat EVIRA ja Luonnonvarakeskus.

Luonnontiedelinjan opetus tapahtuu monimuotoisina opintoina sisältäen opintojaksoja yhteistyökorkeakouluissa. Noin puolet kurssiin opinnoista on korkeakouluyhteistyönä tapahtuvaa opiskelua ja puolet koulun omien syventävien ja koulukohtaisten kurssien opiskelua. Korkeakoulussa toteutuvien opintojen sisällöt voivat vaihdella vuosittain toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Opintojaksojen sisältöjä voivat olla esimerkiksi:

  • Mitä ravintoaineet sisältävät 1 kurssi
  • Ravintoaineiden tuotantoprosesseihin perehtyminen 1 kurssi
  • Keskeisiin analyysimenetelmiin tutustuminen 1 kurssi
  • Teollisen laboratorion toiminta 1 kurssi
  • Laboratorioturvallisuus 1 kurssi
  • Mikrobiologin osakokonaisuus 1 kurssi

Luonnontiedelinjan opiskelija opiskelee kaikki matematiikan, kemian ja fysiikan valtakunnalliset kurssit. Linjan opiskelija saa lukea oppimääräänsä hyväkseen 12 kurssia linjalle tarkoitettuja opintoja. Korkeakouluissa suoritettujen opintojen lisäksi luonnontiedelinjalainen saa lukea linjaopintoihin hyväksi kolme koulukohtaisesta teemakurssia. Paikallisista syventävistä kursseista hyväksi voi lukea FY8 Elektroniikka. Paikallisista soveltavista kursseista hyväksi voi lukea KSOV3 Biokemian kurssin, KSOV4 Geofysiikan kurssin, KSOV5 Fysiikan ja kemian työkurssin, KSOV6 Luonnontieteiden kenttäkurssin sekä KSOV10 Matematiikan työvälineiden kurssin. Opiskeltuaan kaikki valtakunnalliset kurssit em. aineista sekä kahdentoista kurssin kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa erillisen todistuksen luonnontiedelinjan suorituksesta.

Luonnontiedelinjalle haetaan toisen asteen yhteishaussa omana hakukohteenaan. Luonnontiedelinjalle valitaan 20 aloittavaa opiskelijaa.

Ajankohtaista Novidassa