Opinto-ohjaaja Vesa Parttimaa
Puhelin:
Sähköposti: vesa.parttimaa@novida.fi

Opinto-ohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta oikeisiin valintoihin lukio-opiskelussa ja samalla antaa tarvittavat tiedot jatko-opiskelua varten. Opinto-ohjauksen oppitunnit suoritetaan pääosin ensimmäisenä lukuvuotena. Lisäksi OPO-kurssiin kuuluvat kahden päivän mittainen työelämään tutustumisjakso (TET), vuosittaiset ammatinvalintapäivät sekä abivuoden opintomessukäynti (STUDIA-messut).

Muu opinto-ohjaus tapahtuu henkilökohtaisena ohjauksen avulla. Opinto-ohjaajalla on vastaanotto, johon oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti.

Ammatinvalintapäivä

Seuraava Loimaan lukion ammatinvalintapäivä perjantaina 20.1.2017.

Lukiolaisen huoltajille

Kenen kannattaa opiskella lukiossa ja miksi?

Nuoren tulevaisuuden kannalta koulutus on parasta, mitä nuorelle voi antaa. Korkea koulutus on yksi avain hyvin palkattuihin ja motivoiviin, haasteellisiin työpaikkoihin.

Lukio-opinnot ovat yksi toimiva tie yliopistoihin ja korkeakouluihin. Lukio on myös toimivin tie ammattikorkeakouluihin. Lukio ei sulje pois mitään vaihtoehtoja. Lukiossa nuori saa kolme vuotta lisäaikaa pohtia tulevaisuuttaan.

Lukio on toimiva pohja myös ammatilliseen koulutukseen. Työmarkkinoiden kysytyin sähköasentaja on se, joka osaa tehdä työtä myös englanniksi ja venäjäksi.

Miten nuoren lukio-opintojen etenemistä voi seurata?

Lukion työvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Joka jakson päätteeksi on kokeiden palautuspäivä, jolloin opiskelijat saavat päättyneen jakson arvioinnin eli todistuksen. Alaikäisen nuoren huoltajien tulee tuolloin huolehtia siitä, että he näkevät arvioinnin – peruskoulun tapaan arvosanat 4 ja 5 sekä K (=kurssi kesken)kertovat siitä, että jotain on vialla. Hyvistä arvosanoista tulee vastaavasti osata kiittää ja kehua.

Kussakin jaksoarvioinnissa uudet arvosanat on merkittu tummennetulla. Jaksossa opiskelijan tulisi saada 5-6 uutta kurssisuoritusta eli uutta arvosanaa, jotta lukio etenisi normaalissa tahdissa. 1. lukiovuoden eli viiden jakson opiskelun jälkeen kurssisuorituksia tulisi olla 28-30, jotta valmistuminen kolmessa vuodessa on mahdollista.

Lukioon voi aina ottaa yhteyttä.

Wilma

Wilma on internetissä toimiva tietokoneohjelma, jonka välityksellä opiskelija voi tarkastella kurssisuorituksiaan, arvosanojaan ja valintojaan. Keväällä tiettyyn aikaan avataan Wilmassa mahdollisuus tehdä seuraavan lukuvuoden kurssivalinnat kurssitarjottimelta. Wilmaan on linkki lukion kotisivuilta.

Wilmaan annetaan käyttäjätunnukset myös alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden vanhemmille. Loimaan kaupungin koululaitoksessa on käytössä samat Wilma tunnukset käytössä alakoulusta lukioon. Näin vanhemmat voivat halutessaan helposti seurata huollettaviensa opintomenestystä.

Vanhempainillat

Vanhempainiltoja järjestetään vuosittain kolme seuraavasti:
– Loimaan seudun peruskoulujen 9-luokkalaisten vanhemmille tietoa lukiosta ja yhteishausta
– Lukion aloittaneiden opiskelijoiden vanhemmille
– 2-vuoden opiskelijoiden vanhemmille YO-kirjoitusaiheinen vanhempainilta

Poissaolot, lomien anominen

Enintään kolmen päivän ennalta tiedetyt poissaolot anotaan ryhmänohjaajalta, sitä pidemmät poissaolot anotaan rehtorilta. Poissaoloanomus tehdään Wilmassa.

Opiskelijahuolto

Lukiossa toimii opiskelijahuoltoryhmä, jonka tehtävänä on tukea opiskelijoita, joilla on opiskeluun liittyviä, fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia. Ryhmän muodostavat kouluterveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, opot ja rehtori. Ryhmän jäsenillä on käsiteltyjen asioiden suhteen vaitiolovelvollisuus.

Koululla on turva- ja kriisisuunnitelmat onnettomuuksien ja kriisien varalle. Harjoittelemme ja kertaamme suunnitelmia lukuvuosittain. Meillä on kokemusta onnistuneesta kriiseistä selviämisestä.

Jos jokin lukiolaisen elämässä huolestuttaa huoltajaa, tämä voi olla yhteydessä keneen tahansa ryhmän jäseneen.