OPISKELIJOIDEN POISSALOT

 

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Lukiolaki 25§).

Jos opiskelija tarvitsee koulusta vapaata ennalta tiedettävän syyn vuoksi, pitää lupa poissaoloon hankkia etukäteen. Lupaa anotaan Wilman lomakkeella (Hakemukset ja päätökset- kohdasta). Yksittäisistä tunneista aina viiteen koulupäivään saakka luvan myöntää ryhmänohjaaja. Pidemmistä poissaoloista päättää rehtori. Autokoulua varten pitää jättää vapaa palkki ja sopia ajot siihen, ajotunnit eivät ole hyväksyttävä syy olla pois koulusta.

Kurssin opettaja merkitsee kursseiltaan poissaolleet opiskelijat Wilman poissaolotoimintaan. Jokaisesta poissaolosta on annettava välittömästi selvitys Wilmassa niille opettajille, joiden tunneilta opiskelija on ollut pois. Alaikäisten opiskelijoiden huoltajat selvittävät poissaolot Wilmassa. Täysi-ikäinen opiskelija selvittää poissaolonsa Wilmassa itse.

Kurssin kokeeseen ei saa osallistua, jos poissaolot ovat selvittämättä.

Jos opiskelijalle kertyy selvittämättömiä ja asiattomia poissaoloja kurssilta, on syytä huolestua. Opiskelija, jolla on runsaasti poissaoloja, voidaan lähettää kurssin opettajan toimesta rehtorin puhutteluun selvittämään ongelmien syitä ja arvioimaan kurssilla jatkamisen edellytyksiä. Jos kurssilla jatkamiselle ei poissaolojen takia ole edellytyksiä, voi opettaja omalla päätöksellään poistaa opiskelijan kurssilta. Eri oppiaineissa ja oppiaineiden eri kursseilla voivat kurssilla jatkamisen edellytykset runsaiden tai asiattomien poissaolojen jälkeen olla erilaiset.

Kurssilta poistaminen tapahtuu siten, että opettaja poistaa Wilmassa opiskelijan ryhmästään, jolloin kurssi poistuu myös opiskelijan työjärjestyksestä. Opettaja tiedottaa kurssilta poistamisesta opiskelijaa ja opinto-ohjaajaa Wilma-viestillä, jossa samalla kehottaa opiskelijaa ottamaan yhteyttä opinto-ohjaajan. Opinto-ohjaajan kanssa opiskelija tarkistaa opintosuunnitelmansa. Opiskelijan runsaista poissaoloista johtuvat kurssillta poistamiset käsitellään koulun pedagogisessa työryhmässä ja tarvittaessa oppilashuoltoasiana.

Jos opiskelija sairastuu koeviikolla, siitä on ilmoitettava opettajalle kunkin kokeen alkuun mennessä. Opettaja merkitsee poissaolon Wilmaan ja se selvitetään siellä kuten muutkin poissaolot. Ilman etukäteistä ilmoittamista poissaolo lasketaan luvattomaksi poissaoloksi ja kokeen suorituskerraksi.