Tuen tarpeen arviointi ja tuki on lakisääteistä

Lukiolaisella on oikeus oppilashuollollisiin toimenpiteisiin heti, kun tarvetta ilmenee.
Oppilashuollosta vastaavat lukion rehtorin johdolla erityisopettaja, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. (mm. Lukiolaki 1998 ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013).

Erityisopetus lukiossa

Erityisopettaja teettää syyyslukukauden alussa ensimmäisen vuoden opiskelijoille Niilo Mäki- instituutin (NMI) nuorille tarkoitetun lukivaikeuksien seulontatestin, jonka perusteella vuosittain noin 5-10 opiskelijaa kutsutaan jatkotutkimuksiin, yksilötesteihin.

Opiskelijan etu tässä on se, että mahdollinen lukivaikeus tai muu oppimista vaikeuttava asia havaitaan mahdollisimman pian. Yhdessä opiskelijan kanssa mietitään hänelle sopivia tukitoimia niin kurssikokeissa kuin YO- kokeissakin. Tällaisia voivat olla mm. muistiinpanojen saaminen etukäteen oppitunnin aiheesta, lisäaika kokeessa sekä suullinen kokeen täydentäminen. (Opetussuunnitelman perusteet, OPH 2003.)

Ylioppilaskokeiden erityisjärjestelymahdollisuuksista tiedotetaan erikseen siinä vaiheessa, kun opiskelija on ilmoittautumassa ensimmäiseen koekertaansa.