Uusintakokeisiin osallistuvat (hylättyjen kokeiden uusijat, kokeesta poissaolleet ja itsenäisten suoritusten tekijät) opiskelijat ilmoittautuvat suoraan opettajalle kyseisen kurssin opettajalle. Uusintakoetilaisuuteen voi ilmoittautua niin moneen kokeeseen kuin on halua tai tarvetta. Uusintakoe pidetään edellisen jakson päätyttyä seuraavan jakson alkupuolella koulun kalenteriin merkittynä päivänä. Koetilaisuus alkavat klo 14.30 ja kestävät enintään 3 tuntia.

Hyväksytyn kurssin voi anomuksen perusteella uusia kerran. Lupa hyväksytyn kurssin uusintaan anotaan erillisellä lomakkeella rehtorilta ja sillä pitää olla aineenopettajan puoltolause. Kurssin arvosanan on tällöin oltava selvästi muista ko. aineen kurssiarvosanoista poikkeava. Parempi arvosana jää voimaan.