YLIOPPILASTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

 

1. PERUSTIEDOT

Ylioppilaskirjoituksissa on kirjoitettava 4 pakollista ainetta seuraavista:

ÄI (Suomi) + 3 seuraavista neljästä aineesta:

1) RUB (RUA)

2) ENA

3) MAA tai MAB

4) Reaali

Yksi aine pitää olla A-tasoinen eli ENA, MAA, RUA.

Lisäksi ylimääräisenä voi kirjoittaa yhden tai useamman aineen.

Ennen kokeeseen (kunkin kokeen kirjalliseen osuuteen) osallistumista opiskelijalla tulee olla opiskeltuna kyseisen tutkintoaineen pakolliset kurssit. Lyhyen oppimäärän kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja, tulee olla suoritettuna vähintään 3 lukiokurssia.

Tutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen tutkintokertaan (esim. syksy-kevät-syksy). Ilmoittautumiset ovat jokaisella tutkintokerralla sitovia. Kokeesta pois jääminen tulkitaan yrityskerraksi. Kokeen pakollisuutta tai vapaaehtoisuutta ei voi muuttaa.

Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen on mahdollista vasta, kun opiskelija saa lukion päättötodistuksen tai ammatillisen päättötodistuksen.

Loimaan lukiossa suosittelemme hajauttamaan tutkinnon pääsääntöisesti kahdelle eri tutkintokerralle. Ensimmäisellä tutkintokerralla (esim. 3. lukiovuoden syksy) tulisi suorittaa n.1/3 tutkinnosta ja toisella kerralla (esim. 3. lukiovuoden kevät) n.2/3 tutkinnosta.

 

2. REAALIAINEIDEN KOKEET

Reaaliaineilla on kaksi koepäivää, ja jokaisella aineella on oma kokeensa. Yhtenä koepäivänä voi suorittaa vain yhden kokeen. Opiskelija voi siis yhdellä tutkintokerralla valintansa mukaan suorittaa korkeintaan kahden reaaliaineen kokeen. Tutkintoa hajauttamalla voi osallistua useampaan kuin kahteen reaaliaineen kokeeseen.

Reaaliaineet on jaettu eri koepäiviin seuraavasti:

1. reaaliaineen koepäivä: psykologia2. reaaliaineen koepäivä:uskonto
 filosofiaelämänkatsomustieto
 historiayhteiskuntaoppi
 fysiikkakemia
 biologiamaantieto
terveystieto

 

3. YLIOPPILASKOKEEN TUTKINTOMAKSUT

Ylioppilastutkintolautakunta kerää kokelailta yo-tutkintomaksuja. Maksut ovat tällä hetkellä perusmaksu 14 euroa ja ainekohtainen maksu 28 euroa. Jos kokelas ilmoittautuu syksyllä kolmeen kokeeseen, maksu on siis 1 * 14 e plus 3 * 28 e eli yhteensä 98 e. Lukio laskuttaa koemaksut ilmoittautuneilta opiskelijoilta ja tilittää ne lyhentämättömänä ylioppilastutkintolautakunnalle.

4. YLIOPPILASKOKEEN ARVOSTELU JA ARVOSANAT

Kokeiden vastaukset esipisteytetään lukiolla ko. aineen opettajien toimesta. Esipisteytyksen tuloksia ja perusteita voi kysyä opettajilta noin viikko kokeen jälkeen. Varsinainen arvostelu tapahtuu kuitenkin vasta ylioppilastutkintolautakunnassa, joka myös määrää montako pistettä tarvitaan varsinaisiin arvosanoihin.

Kunkin kokeen

arvosanat ovat:

 

lyhenne

 

latinakielinen arvosana

pisteitä

kompensaatio-

tapauksissa

arvosanoja

annetaan

prosentteina

Llaudatur7 pist5%
Eeximia6 pist15%
Mmagna cum laude approbatur5 pist20%
Ccum laude approbatur4 pist24%
Blubenter approbatur3 pist20%
Aapprobatur2 pist11%
I (= hylätty)improbatur0 pist5%

5. HYLÄTYN YO-KOKEEN UUSIMINEN, HYVÄKSYTYN YO-KOKEEN KOROTTAMINEN

Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Pakollisen hylätyn kokeen uusinnan voi suorittaa eri tason kokeena kuin hylätty koe, edellyttäen että tutkinnossa säilyy yksi vaativampi koe.

Hyväksytyn kokeen saa yrittää korottaa vain kerran, ilman aikarajoituksia. Jos uusiminen tapahtuu ennen tutkinnon valmistumista, merkitään ylioppilastutkintotodistukseen paras arvosana.

6. KOMPENSAATIO

Jos kokelas tulee hylätyksi jossakin yo-aineessa, se ei välttämättä estä ylioppilaaksi tuloa. Kokelas saa jokaisesta hyväksytystä suorituksesta pisteitä seitsemästä kahteen (ks. taulukko yllä). Hylättyjä improbatur-arvosanoja on puolestaan eri arvoisia (i+, i, i-, i= ). I+ kompensoituu 12 pisteellä, i 14:llä pisteellä, i- 16:lla pisteellä ja i= 18:lla pisteellä.

7. YLIOPPILASTUTKINNON TÄYDENTÄMINEN

Tutkinnon täydentäminen uusilla aineilla (esim. lisäkielet, lisää reaaliaineiden kokeita) on mahdollista kun ylioppilastutkinto on hyväksytysti suoritettu. Tutkintoa voi täydentää missä tahansa suomalaisessa lukiossa, esim. siis tulevalla opiskelupaikkakunnalla. Ilmoittautuminen tehdään siihen lukioon, jossa koe aiotaan suorittaa.

8. LUKIHÄIRIÖ

Jos kokelaalla on lukihäiriö hän voi joko anoa kokeiden erityisjärjestelyjä ja/tai lukihäiriön huomioon ottamista lopullisessa arvostelussa (ei kuitenkaan vielä koululta lähtevässä arvostelussa). Jos anotaan erikoisjärjestelyjä, yo-lautakunta edellyttää kahden asiantuntijan lausuntoa lukihäiriöstä. Asiassa on käytettävä yo-lautakunnan sähköistä lomaketta. Jos anotaan lukihäiriön huomioon ottamista lopullisessa arvostelussa, riittää yksi asiantuntijalausunto.

9. SÄHKÖINEN YLIOPPILASKOE

Sähköinen ylioppilaskoe suoritetaan kokelaan omalla kannettavalla tietokoneella.

 

Halutessasi lue lisätietoja ja tarkempia ohjeita yo-tutkintolautakunnan kotisivulta

https://www.ylioppilastutkinto.fi/

Ylioppilastutkintolautakunta