Luokattomassa lukiossa kukin etenee oman tahtinsa mukaisesti

– Lukio-opiskelun kesto opiskelijan määrättävissä 3- 4 vuoden välillä.
– Opiskelijan suoritettava vähintään 75 lukiokurssia.
– Luokattomassa lukiossa kukin etenee oman tahtinsa mukaisesti
– Opiskeltavista kursseista kaikille yhteisiä pakollisia kursseja on 47 / 51 (lyhyt / pitkä matematiikka), loput eli noin 1/3 on valinnaisia kursseja
– Valmistunut opiskelija saa lukion päättötodistuksen ja ylioppilaskirjoitukset suoritettuaan ylioppilastutkintotodistuksen.

Viisi jaksoa vuodessa

– Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, jotka kukin kestävät 37-39 työpäivää.
– Kussakin jaksossa opiskelija opiskelee valintansa mukaisesti 4 – 7 kurssia.
– Jakson lopulla on koeviikko, jonka aikana on vain kokeita ja mahdollisia kertaustunteja.
– Jokaisen jakson päätyttyä opiskelija ja hänen huoltajansa näkevät kurssien arvosanat Wilmassa.

Mitä lukio-opiskelijalta vaaditaan

– Kykyä tehdä työtä
– Omaa vastuuta opintojen etenemisestä, aloitekykyä muutosten tekemiseen
– Tehokasta oman ajankäytön hallintaa
– 1. vuoden keväällä suunnitelma siitä, mitä aikoo suorittaa ylioppilaskirjoituksissa.
– Sosiaalisia taitoja
– Lukion oppikirjat ja kannettava tietokone on hankittava itse