Novidan kaikissa koulutuksissa on siirrytty 18.3.2020 alkaen pääosin etäopetukseen ja -ohjaukseen. Koko Suomea koskeva päätös on tehty 13.5.2020 saakka.

Suomen hallituksen 29.4. ja 4.5. tekemän linjauksen mukaan varhaiskasvatus ja peruskoulut palaavat lähiopetukseen 14.5. lähtien, toisen asteen osalta koulutuksen tarjoaja päättää opetuksen järjestämisestä, joko lähi- tai etäopetuksena.

Ammatillinen koulutus
Ensisijaisesti opetus järjestetään etäopetuksena myös 14.5. alkaen. Jos on erityisen tuen opiskelija tai muu perusteltu syy, niin käytännön työtehtävien opetus koululla lähiopetuksena on mahdollista koulutuspäällikön luvalla. Työsaliopetusta käynnistetään siten, että kerralla on paikalla vain sen verran opiskelijoita, että voidaan huolehtia riittävästä turvallisuudesta. Opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuus pitää pystyä takaamaan opetuksen aikana.

Lukiokoulutus
Lukio palaa normaaliin lähiopetukseen 20.5. alkavalla koeviikolla. Päätöksestä voidaan poiketa lukion rehtorin luvalla. Opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuus pitää pystyä takaamaan opetuksen aikana.

Opintojen eteneminen ja valmistuminen turvataan
Opetus ja ohjaus pyritään toteuttamaan suunnitellusti, jotta jokaisen opiskelijan opinnot etenevät. Toimintaa voidaan kuitenkin peruuttaa tai siirtää, jos etäopetus tai itsenäinen opiskelu ei ole mahdollista.

Tärkeintä on varmistaa keväällä opintonsa päättävien opiskelijoiden valmistuminen, työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen suunnitellussa aikataulussa. Vastuuopettaja ja/tai opinto-ohjaaja on kaikkiin valmistuviin yhteydessä henkilökohtaisesti.  Valmistumisen turvaamiseksi voidaan Novidan tiloja käyttää näyttöihin. Tästä sovitaan aina erikseen opiskelijan kanssa sekä huomioidaan tarvittavat koronaan liittyvät hygieniajärjestelyt.

Ammatillisen koulutuksen työelämässä oppiminen jatkuu normaalisti, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja työympäristö on opiskelijalle turvallinen. Novidan työmailla ja työpaikanomaisissa oppimisympäristöissä oppimista ja näyttöjä voidaan toteuttaa samoin ehdoin kuin työpaikoilla.

Pyrimme tukemaan etäopiskelun sujumista parhaamme mukaan.

Opintoetuudet
Kela on tiedottanut, ettei opiskelujen edistymisen viivästymisestä Koronan vuoksi ei seuraa taloudellisia vaikutuksia opiskelijoille. Katso lisätiedot Kansaneläkelaitoksen sivuilta.

 Opiskelijoiden vakuutusturva etäopiskelussa
Opiskelija on ryhmätapaturmavakuutusturvan piirissä, kun hän osallistuu opetukseen ja/tai suorittaa opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin kuuluvia tehtäviä etänä. Vakuutus ei ole voimassa, kun opiskelija suorittaa hänelle kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavan toiminnan aikana. Mahdolliset tapaturmatapaukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Opintotoimistot
Novidan opintotoimistopalvelut toimivat etänä. Löydät opintosihteerien yhteystiedot täältä https://www.novida.fi/yhteystiedot/osastot/ammattiopiston-toimistopalvelut/
Voit asioida opintoasioissa puhelimitse tai sähköpostitse.