Pakolliset yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (yht. 11 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (yht. 6 osp)

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)
  • Kurssiin sisältyy oppilaitoksessa tehtävä loppukoe.
  • Linkit ilmoittautumiseen:
   • Loimaa (opettajana Kari Valtanen)
   • Lieto (opettajana Kari Sourulahti): Ilmoittaudu kurssille lähettämällä sähköpostiviesti opettajalle (os. kari.sourulahti@novida.fi). Käytä koulun sähköpostiosoitetta. Mainitse viestissä nimesi, ryhmätunnuksesi ja suoritettava kurssi.
   • Uusikaupunki (opettajana Kari Sourulahti): Ilmoittaudu kurssille lähettämällä sähköpostiviesti opettajalle (os. kari.sourulahti@novida.fi). Käytä koulun sähköpostiosoitetta. Mainitse viestissä nimesi, ryhmätunnuksesi ja suoritettava kurssi.

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (yht. 9 osp)


Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (3 osp)
  • Kurssin voi suorittaa kokonaan verkossa.
  • Linkit ilmoittautumiseen
   • Loimaa
   • Lieto (ilmoittaudu kurssille AAVO-palvelun kautta. Verkkokurssin lisäksi suoritettava koe oppilaitoksessa.)
   • Uusikaupunki (ilmoittaudu kurssille AAVO-palvelun kautta)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen