Opiskelijalle

Opiskelijalle2018-10-05T13:10:34+00:00

Oppisopimus on joustava tapa hankkia ammattitaito. Suurin osa ammattitaidosta hankitaan tekemällä käytännön työtä työpaikkakouluttajan ohjauksessa, jonka lisäksi oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Oppisopimus soveltuu sekä aikuisille että nuorille ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Oppisopimuksella voi suorittaa yli 350 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa sekä eri alojen lisäkoulutusta. Oppiaika vaihtelee neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen.

Oppisopimus voidaan solmia sekä rekrytoitavalle että jo työssä olevalle työntekijälle. Oppisopimus edellyttää sopivaa työpaikkaa, jossa opiskelijalle solmitaan määräaikainen työsopimus. Opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse.  Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Rekrytoidessaan työttömän työnhakijan työnantajan on mahdollista hakea palkkatukea työ- ja elinkeinotoimistosta.

Oppisopimustoimisto laatii ja hyväksyy oppisopimuksen sekä hankkii tarvittavan teoriakoulutuksen ja tutkintotilaisuudet.