Oppisopimus on joustava tapa hankkia ammattitaito. Suurin osa ammattitaidosta hankitaan tekemällä käytännön työtä työpaikkaohjaajan ohjauksessa, jonka lisäksi oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Oppisopimus soveltuu sekä aikuisille että nuorille ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä eri alojen lisäkoulutusta. Oppiaika vaihtelee neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen. Novidan oppisopimustoimiston kautta voit suorittaa tutkinnon tai tutkinnon osan/osia. Tutkinnot löytyvät tästä linkistä.

Oppisopimus voidaan solmia sekä rekrytoitavalle että jo työssä olevalle työntekijälle. Oppisopimus edellyttää sopivaa työpaikkaa, jossa opiskelijalle solmitaan määräaikainen työsopimus. Opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse.  Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Rekrytoidessaan työttömän työnhakijan työnantajan on mahdollista hakea palkkatukea työ- ja elinkeinotoimistosta.

Oppisopimustoimisto laatii ja hyväksyy oppisopimuksen sekä hankkii tarvittavan teoriakoulutuksen ja tutkintotilaisuudet.