Oppisopimustoimisto maksaa opiskelijalle lainsäädännössä määriteltyjä opintososiaalisia etuuksia tietyin ehdoin.

Mikäli työnantaja ei maksa teoriapäiviltä palkkaa  ja aiheutuu ansionmenetystä:
•Tietopuolisen koulutuksen ajalta opiskelijalle maksetaan verotonta päivärahaa 15 €/päivä.
•Jos opiskelija on alle 18-vuotiaan lapsen (tai lapsien) huoltaja, maksetaan hänelle verottoman päivärahan lisäksi perheavustusta 17 €/päivä.

Opiskelija saa lisäksi teoriajaksojen ajalta ilmaisen asuntolatasoisen majoituksen tai majoituskorvauksen 8 €/vrk (kuitteja vastaan) sekä matkakorvauksen, mikäli yhdensuuntainen matka on yli 10km.

Jos työnantaja maksaa tietopuolisen opiskelun ajalta palkkaa tai teoria-opinnot ovat työajan ulkopuolella, opiskelija ei ole oikeutettu saamaan muuta kuin matka- ja majoituskorvaukset.

Opintososiaalisia etuja tulee hakea opiskelujen aikana vähintään puolen vuoden välein tai lukukauden päätteeksi (joulu- ja toukokuussa). Voit hakea etuja myös jokaisen teoriajakson päättyessä.

Postita huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu lomake oppisopimustoimistoosi Loimaalle tai Uuteenkaupunkiin. Muista pyytää lomakkeeseen opettajasi (ryhmänohjaajasi) allekirjoitus.

Lasku opintososiaalisista eduista löytyy alta. Laskusta löytyvät tarkemmat ohjeet, lue ne huolellisesti.