Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun

 • yritykseen palkataan uusi työntekijä, jolta puuttuu alan peruskoulutus tai jonka ammattitaito kaipaa vahvistusta
 • halutaan tukea työntekijöiden omaehtoista, tutkintotavoitteista koulutusta ja näin parantaa työntekijöiden osaamista
 • työntekijöitä halutaan kouluttaa uusiin tehtäviin yrityksessä tai työn organisointitapaa muutetaan

 

Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja

 • tekee määräaikaisen työsopimuksen (oppisopimuksen) koulutettavan kanssa
 • osallistuu opiskelusuunnitelman laatimiseen
 • järjestää työpaikalla työssäoppimisen (monipuolisia, asianmukaisia ja opiskelua tukevia työtehtäviä)
 • nimeää vastuullisen työpaikkaohjaajan
 • ohjaa ja opastaa opiskelijoita työtehtävissä (työpaikkaohjaaja)
 • arvioi yhdessä opiskelijan kanssa oppimisen edistymistä sekä täyttää keskustelun pohjalta sähköisen työssäoppimisen palautteen kolme kertaa vuodessa. Lisätietoja linkistä Sähköinen asiointi.
 • on velvoitettu järjestämään opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen koulutukseen
 • noudattaa alan työehtosopimusta
 • kirjoittaa todistuksen työssäoppimisesta
 • huolehtii yhteydenpidosta oppisopimustoimistoon

Työnantaja maksaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa (oppisopimustyösuhteessa opiskelijan työtuntien on oltava vähintään 25 tuntia viikossa).

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, joka sovitaan tapauskohtaisesti. Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa.

Rekrytoidessaan työttömän työnhakijan on työnantajan mahdollista hakea palkkatukea TE-toimistosta. Tuki on harkinnanvarainen ja sen käsittelyaika on muutama viikko. Tällöin on oppisopimus solmittava hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamispäivämäärää. Työsuhde ei saa alkaa ennen TE-toimiston tekemää palkkatukipäätöstä. Mikäli palkkatukea suunnitellaan haettavan, ole yhteydessä myös oppisopimustoimistoon.

Mikäli oppisopimukseen on tarpeen tehdä muutoksia (esimerkiksi työpaikkaohjaaja vaihtuu tai oppisopimus keskeytetään joksikin aikaa), lisätietoja löydät täältä.