Oppaita työpaikkaohjaajalle

Tukea arkeen työpaikkaohjaajalle

Tietopaketti työpaikkaohjaajalle (pdf)

http://www.laakeri.info/

Ohjauskeskustelun ohje työssä oppimisen arviointia varten

Oppisopimuksen tavoitteena on, että työpaikan ja oppilaitoksen antama koulutus toteutuvat synkronoidusti ja tukevat toisiaan.

Opiskelija ja työpaikkaohjaaja käyvät vähintään 3 kertaa vuodessa ohjauskeskustelun oppisopimuksen toteutumisesta ja täyttävät sen pohjalta väliarvioinnin yhdessä. Ohjauskeskustelun yhteydessä suunnitellaan myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista tulevan jakson (tammi-huhtikuu, touko-elokuu ja syys-joulukuu) aikana. Alla on luettelo asioista, joita olisi hyvä käsitellä ohjauskeskustelussa.

 Työyhteisö

– Tietääko työyhteisö mielestänne opiskelijan oppisopimuskoulutuksesta?
– Saako opiskelija riittävästi tukea henkilökunnalta?

Jos kyseessä on uusi työntekijä
– huomioikaa, että hän vielä harjoittelee alalle
– muistakaa, että oppilaitospäivät kuuluvat työaikaan
– Onko työyhteisö hyödyntänyt opiskelijan oppimia asioita?

 Työpaikkaohjaajan ja opiskelijan yhteistyö

– Mihin asioihin opiskelija tarvitsee tukea?
– Onko keskusteluja/tapaamisia riittävästi?
– Onko opiskelija kysynyt palautetta työskentelystään?
– Onko opiskelija pyytänyt/saanut ohjausta?

Työtaidot

– Miten oppisopimus on vaikuttanut opiskelijan työntekoon?
– Miten opiskelijan osaaminen on kehittynyt oppisopimuksen aikana.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu

– Kuinka työtehtäväkartoituksen työtehtävät ovat toteutuneet?
– Mitä työtehtäviä tulevan jakson aikana olisi hyvä tehdä?
– Kuka opastaa eri työtehtävissä tulevan jakson aikana?
– Muistattehan, että työtehtävien monipuolisuus antaa laajan kuvan ammatista.