Kuntayhtymän johto tiedottaa

Kuntayhtymän strategiatyö
Pilvipalvelimeen on avattu portaali, jossa henkilökuntaa pyydetään kertomaan ajatuksia ja ideoita kuntayhtymän strategiasta vuosille 2018-2030. Edellisen strategian päivittämisen jälkeen on kuntayhtymään tullut mukaan lukio ja ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvä lainsäädäntö on hyväksytty. Vaikka voimassa oleva strategiamme onkin hyvä ja kestää hyvin myös muutoksia, päivitämme sitä entistä paremmaksi.  Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Yhtymähallitus päätti
Hallitus sai selvityksen kuntayhtymän hankesalkusta ja kansainvälisistä liikkuvuushankkeista ja totesi näiden tärkeyden. Hallitus merkitsi tiedoksi saaduksi alustavat tiedot vuoden 2017 positiivisesta tilinpäätöksestä. Opiskelijahuoltotoimielimen jäseneksi valittiin koulupsykologi ja Ukin sähkö- ja automaatiotekniikan neuvottelukuntaa täydennettiin Yara Suomi Oy:n edustajalla. Yhtymähallituksen, koulutuspäälliköiden, päälliköiden ja johdon yhteinen strategiaseminaari pidetään tiistaina 27.3. klo 13.00-16.00 ja paikka täsmentyy myöhemmin.

YLE Turku tekee uutisjutun lukiosta
Ylen alueellisiin televisiouutisiin tehdään tiistaina 6.3. aamupäivällä juttua lukiomme luonnontieteisiin painottuvasta ”ruokalukiosta”.  Haastattelut ja kuvaukset tehdään Myllykyläntien harjoitusravintolan keittiössä. Lisätietoja antaa lukion rehtori Hannu Lahti puh. 050 512 6049


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Työpaikalla järjestettävä koulutus
Novidan työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehitysryhmän (TOP-kehitysryhmä) tehtävänä on kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja työelämäyhteistyötoimintaa kaikilla Novidan toimipaikoilla.

Uudistuva ammatillinen koulutus palvelee työelämää.

Kehitysryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet ja heidän vastuuopintoalansa.

Lieto

Kati Jalo                                   liiketoiminta-, sosiaali- ja terveys-, tieto- ja viestintätekniikka, rakennus-, sähkö- ja automaatioalat

Loimaa

Ella Torikka                             ravintola- ja catering- sekä hius- ja kauneudenhoitoalat
Kari Valtanen                          talotekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, rakennus-, sähkö- ja automaatioalat
Heidi Haapaniemi-Kahala   sosiaali- ja terveys-, liiketoiminta-, media- sekä tekstiili- ja muotialat
Tapani Hara                              logistiikka-, auto-, maatalousalat

Uusikaupunki

Hanna Pyhäranta                   liiketoiminta-, ravintola- ja catering- sekä sosiaali- ja terveysala
Jari Lindahl                             auto-, logistiikka-alat sekä kone- ja tuotantotekniikka
Mika Peltola                            sähkö- ja automaatio-, prosessiteollisuus- sekä rakennusalat

Ryhmän toiminnasta vastaa apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282.

Novidan yritysagentit
Hyvä PORE -hankeen (positiivisen rakennemuutoksen tukeminen koulutuksen keinoin) kehitystyöhön on palkattu kaksi yritysagenttia.  Jarkko Kantola toimii Liedon sekä Loimaan ja Laura Lehmuskoski Uudenkaupungin toimipaikan alueella.

Hyvä PORE -hankkeen tavoitteena on positiiviseen rakennemuutokseen vastaaminen ja työvoiman saatavuuden turvaaminen koulutusorganisaatioiden ja yritysten laaja-alaisen yhteistyön ja yhteisen kehittämisen avulla.

Hankkeen painopistealueet ja teemat Novidassa

a) Yksilölliset ja työelämälähtöiset opinto- ja urapolut

Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet

  • eri koulutuksen järjestämismuotojen toteuttaminen yksilöllisissä poluissa (oppilaitos, koulutus- ja oppisopimus)
  • opintojen suorittaminen kesäaikana osana tutkintoa (koulutus- ja oppisopimus)
  • yksilölliset urapolut jatko-opintoihin
  • x + y -mallit

Yritysten henkilöstön asettamat tarpeet

  • työntekijöiden yksilölliset koulutustarpeet osaamisen varmistamiseksi ja hankkimiseksi

    Yritysagentit Jarkko ja Laura

b) Uusien oppimisympäristöjen kehittäminen
Yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä

Yritysagentit käytettävissäsi

  • mahdollisuus selvittää yrityksenne osaamis- ja kehittämistarpeita sekä lisätä yhteistyötä Novidan kanssa
  • mahdollisuus suunnitella yhdessä organisaatiosi ja Novidan yritysagenttien kanssa opiskelijoiden erilaisia työpaikalla järjestettävän koulutuksen malleja.

Yhteydenotot:
Jarkko Kantola               puh. 040 900 1343, jarkko.kantola@novida.fi
Laura Lehmuskoski      puh. 044 788 7601, laura.lehmuskoski@novida.fi


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 27.2.2018 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiusalan opiskelijat Roosa Salmu ja Eve Saastamoinen olivat kaksi viikkoa Italian Avezzanon kampaamoissa työssäoppimassa.


Virolainen liiketalouden opiskelija Janne Laidinen oli Loimaalla Gigantissa työssäoppimassa kahden viikon ajan.

 

Loimaan kauppakamariosaston jäsentilaisuus järjestettiin 14.2. klo 8-9 Turuntien yksikössä. Apulaisrehtori Jouko Tevasaari ja koulutuspäällikkö Timo Kulmala pitivät tietoiskun siitä, miten ammatillisen reformin tuoreet muutokset vaikuttavat työelämäyhteistyöhön ja opiskelijoihin.

Hiihtolomaviikko ei ollut Novidan Myllykylän toimipisteessä ihan hiljainen, vaan pe – su Loimaalle järjestettävään GIGAb1t 2018 lanitapahtumaan kokoontui lähes 80 e-urheilusta kiinnostunutta seutukunnan nuorta kisailemaan ja skabailemaan tietokonepelien pariin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liedon sähkö- ja automaatioala valmistautuu muuttamaan väistötilasta takaisin Koulumäen opetustiloihin 1.5. alkaen.

Liedon sähkö16 opiskelijat Juho Lehtinen (vas.) ja Aleksi Vehmas harjoittelevat automaatiotekniikkaa ja ohjelmointia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSKKY:n, Pemamekin ja Kauppakamarin Loimaan perusopetuksen ala- ja yläasteelle ohjelmoinnin opetukseen lahjoittamien robotiikkasarjojen arvo on 10 000 €. Virallinen luovutustilaisuus järjestettiin 1.3. Keskuskoululla.

Novida lahjoitti Loimaan perusopetuksen ala-asteen oppilaitoksille 15 kpl ohjelmoitavia Lego robotiikan sarjoja. Novidan puolesta lahjoituksen luovutti apulaisrehtori Jouko Tevasaari. Robotiikka on otettu innolla vastaan koululaisten keskuudessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Loimaan kone- ja tuotantotekniikka  päivitti opetusvälineitään  virtuaalihitsauslaitteistolla, jonka käyttöopastuksesta vastasi laitetoimittajan kouluttaja Samuel Karjalainen. Laite antaa tärkeän lisäarvon hitsauksen opetukseen, sillä sen avulla pystytään luomaan oppimisen kannalta oleellisia harjoituskokonaisuuksia, jotka kaiken lisäksi muuttuvat haastavimmiksi matkan edetessä. Tärkeää on myöskin nähdä se, mikä meni hyvin ja missä virheet piilevät, jos niitä on. Laite mahdollistaa myös teoriakokeiden suorittamisen yksilöllisesti.

Nyt hankittu virtuaalihitsauslaite kattaa seuraavat hitsausmenetelmät: puikkohitsaus, MIG/MAG-hitsaus ja TIG-hitsaus. Laitekokonaisuutta voi täydentää myöhemmin robottihitsausosiolla. Alan markkinoinnissa helposti liikuteltavan ja toiminnallisen kokonaisuuden arvo on mitä merkittävin.

Talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta näyttää mallisuorituksen pienahitsauksesta. Käsi ei vapise ja jälki on ensiluokkaista.

Suorituksen tarkastelu onnistuu jälkeenpäin. Oikea suoritustekniikka näkyy haamukuvana.

Opettaja Esa Mustalahden on helppoa ja turvallista seurata vierestä kun Ville Rämö hitsaa.