Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhtymähallitus päätti
– myydä Ylistaronkadun kiinteistön maapohjineen Loimaan kaupungille
– järjestelyvaraerän jakoperusteista
– päätti vuoden 2019 strategiarahoituksen hakemisesta
– sai alustavia tietoja vuoden 2018 tilinpäätöksestä
– nimesi edustajat Lounais-Suomen koulutus Oy:n hallintoelimiin
– kuuli lukion 1.vuosikurssin opiskelijapalautekyselyn tulokset
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh 040 900 8450.

Ylistaronkadun myynti
Kiinteistö on ollut myynnissä vuodesta 2016. Yksityinen yhtiö jätti kiinteistöstä helmikuussa tarjouksen. Yhtymähallitus päätti 26.2. myydä kohteen Loimaan kaupungille 300 000 euron kauppahinnalla. Loimaan kaupunginhallitus päätti 25.2. ostaa kohteen. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että kaupunginvaltuusto myöntää kokouksessa 4.3. määrärahan ja, että kohteeseen tehdään sisäilmatutkimus. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh 040 900 8450 ja kiinteistöpäällikkö Merta puh. 044 7230 125.

Kuntayhtymäjohtaja vuosilomalla
Antti on viikon 11 vuosilomalla. Luen päivittäin sähköpostiani ja pyrin vastaamaan puhelimeen.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

OAJ:n kysely amisopettajille
Ammattitaitoa yhdessä –hanke oli mukana tekemässä amisopettajille suunnattua kyselyä OAJ:n johdolla. Kyselyn avulla kartoitetaan opettajien näkemyksiä reilun vuoden voimassa olleesta uudistuneesta ammatillisesta koulutuksesta sekä sen vaikutuksesta opettajan työnkuvaan. Kysymme näkemyksiäsi muun muassa jatkuvasta hausta, HOKSista ja työelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tietoa kyselystä ja linkki kyselyyn https://www.webropolsurveys.com/S/82A507E7A2A51C44.par 

Amis-palautteen ensimmäiset tiedot ovat luettavissa Vipusessa
Ammatillisen koulutuksen opiskelijakyselyyn vastanneista 85 % on opintojen päättövaiheessa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä koulutukseensa kokonaisuutena. Työpaikalla oppiminen toimii opiskelijoiden mielestä hyvin. Tarjottuihin mahdollisuuksiin opiskella työpaikalla oli erittäin tyytyväisiä 51 % vastaajista, tyytyväisiä 28 % ja kohtalaisen tyytyväisiä 14 %. Opiskelijoista 7 % olisi halunnut, että heille olisi tarjottu enemmän tai muunlaisia mahdollisuuksia opiskella työpaikalla.

Ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakeutua jatkuvasti. Vastaajista 92 % oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä siihen aikatauluun, jossa ovat päässeet aloittamaan opintonsa (keskiarvo 4,6). Opintojen päättövaiheessa 78 % vastaajista oli tyytyväisiä siihen, miten henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) mahdollisti opintojen joustavan etenemisen (keskiarvo 4,2).

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta on kysytty valtakunnallista opiskelijapalautetta 1.7.2018 alkaen. Palaute kuvaa ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen tai näiden tutkintojen osan tai osien suorittajien kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja sen vaikuttavuudesta.

Opiskelijapalautteiden tuloksia voi tarkastella avoimesti Vipunen.fi – opetushallinnon tilastopalvelussa 1.3.2019 klo 9.00 alkaen (vipunen.fi > Ammatillinen koulutus > Opiskelijapalaute). Lisätietoja antaa laatupäällikkö Anne Mähönen puh. 044 771 4890.

Ammatillisen koulutuksen opettajien vuosityöaika
Opettajien vuosityöajan käyttöönottoa suunnitteleva Arviointi- ja seurantaryhmä on aloittanut työskentelynsä. Ensimmäiseksi ryhmä aloitti vuosityöajan soveltamisohjeen laadinnan. Se pitää olla valmiina ennen kuin voimme kutsua KT:n ja OAJ:n edustajat kertomaan henkilökunnalle vuosityöajasta. Työ lähti ripeästi käyntiin ja ohje saataneen valmiiksi 12.3. olevassa seuraavassa kokouksessamme. Lisätietoa asiasta antavat arviointi- ja seurantaryhmän jäsenet


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 26.2.2019 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

Ranskalaisia ja virolaisia opiskelijoita
Virosta saapui kaksi naisopiskelijaa Loimaalle sunnuntaina 3.3. ja he majoittuvat Myllykyläntien kv-asuntoon. Lisää virolaisia saapuu loppukuusta. Ranskasta saapuu maanantaina 4.3. kaksi miesopiskelijaa kv-vaihtoon Loimaalle. Opiskelijat majoittuvat Hämeentien asuntolaan. Lisää ranskalaisia saapuu myös seuraavana maanantaina, ja hekin majoittuvat Hämeentielle. Lisätietoja antaa kv-koordinaattori Suvi Mikkilä puh. 044 7829 216.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Kosmetologiopiskelijat Miia Liski (vas.) ja Nea Vuorinen suorittavat 3 viikon ulkomaanjaksoa Ranskassa.

Miian ja Nean työssäoppimispaikka sijaitsee Pariisista länteen Rouenin kaupungissa.

Kuvassa Ukin liiketalouden työssäoppijoita Évreux-nimisestä kaupungista Ranskasta. Novidaa kuvassa edustavat Sanni Vuorela (vas.) ja Veera Mustajoki.

Liiketalouden työssäoppijoita ranskasta luotsaavat opettajat Nathalie Lefeuvre (vas.) ja Outi Tanhuanpää.