Kuntayhtymän johto tiedottaa

Yhtymähallitus 27.3.
Hallitus päättää mm. seuraavista asioista

  • Turuntien kiinteistön ilmanvaihtosaneerauksen urakoitsijan valinnasta
  • helmikuun talousarvion toteumasta
  • 2017 tilinpäätöksestä
  • 2017 henkilöstökertomuksesta
  • edustajien nimeämisestä Lounais-Suomen koulutus oy:n yhtiökokoukseen
  • luottamushenkilöedustajien nimeämisestä Lounais-Suomen koulutus oy:n hallitukseen
  • lausunnon antamisesta OKM:n ehdotuksesta ammatillisen koulutuksesta annetun lain, rahoituslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi
  • Ylistaronkadun kiinteistön myyntiajan jatkamisesta ja myyntihinnan tarkastamisesta
  • täyttöluvasta Loimaan keskusvarastonhoitajan vakanssin täyttämiseksi.

Yhtymähallituksen strategiatyöseminaari
Työseminaari pidetään 27.3. klo 13.00 – 16.00  Loimaalla. Seminaariin osallistuvat hallituksen lisäksi kuntayhtymän johto, päälliköt, koulutuspäälliköt ja pääluottamushenkilöt, yhteensä reilut 30 henkilöä.
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh 040 900 8450.

OPH:n selvitys ammatillisen koulutuksen läpäisyn määrällisestä seurannasta 2016-2017
Tulokset osoittavat, että suhteessa aiempiin seurantoihin eroprosentit ovat kasvaneet lähes kaikista näkökulmista tarkasteltuna. Ainoastaan asuntolaopiskelijoilla eroprosentit ovat pysyneet pieninä ja lähes samoina kuin aiemmissa seurannoissa. Koulutuksen järjestäjien eroprosenttien keskiarvo lukuvuonna 2016–2017 oli 11,4, kun se vastaavasti lukuvuoden 2013–2014 tiedonkeruussa oli 8,6. Eron syiden luokittelu oli hyvin erilaista koulutuksen järjestäjien kesken, joten niiden pohjalta oli mahdollista laatia vain karkea eron syy -luokitus. Ilman positiivisista syistä eronneita opiskelijoita eroprosentin keskiarvoksi saatiin 8,4.

OPH selvittää koulutuksen järjestäjiltä seurannan 2016-2017 tulosten pohjalta vielä tarkemmin syitä erojen taustalla ja miten sujuvia siirtymiä vahvistamalla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden valmistumiseen. Laadullinen tiedonkeruu yhdistetään läpäisyn määrällisen seurannan tulosten esittelyyn koulutuksen järjestäjäkohtaisilla vierailuilla. LSKKY:n vierailu toteutetaan syksyllä. OPH:n raportti on luettavissa osoitteessa: http://www.oph.fi/download/189825_ammatillisen_koulutuksen_lapaisyn_maarallisen_seurannan_selvitys_lukuvuodelt.pdf


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Yhteishaun tulokset, syksy 2018
Toisen asteen opiskelijoiden yhteishaku on päättynyt. Novidan osalta haku sujui kokonaisuudessa suhteellisen hyvin. Ohessa ovat ensisijaisesti meille hakeneiden määrät vertailukohtana vuoden takaiseen tilanteeseen. Luvut eivät siis kerro muilla sijoilla hakeneiden tietoja, eikä jatkuvalla haulla hakeneiden tietoja. Tämän jälkeen on alkanut lisäksi erillishaku, jossa ryhmät mahdollisesti täydentyvät ja lisäksi joitain kokonaisia opetusryhmiä haetaan kokonaisuudessaan erikseen.

syksy 2018/syksy2017
Novida, Lieto
Liiketoiminnan pt11/6
Sähkö- ja automaatioalan pt9/12
Talotekniikan pt5/12
Rakennusalan pt14/7
Lietoon haetaan lisäksi tietojenkäsittelyn, sosiaali- ja terveys- sekä logistiikan pt erilaisilla toteutuksilla.
Novida, Loimaa ao
Media-alan ja kuv. ilm. pt17/10
Autoalan pt12/26
Liiketoiminnan pt8/22
Logistiikan pt33/23
Kone- ja tuotantotekniikan pt10/11
Maatalousalan pt6/7
Hius- ja kauneudenhoitoalan pt24/-
Sähkö- ja automaatioalan pt22/24
Talotekniikka-alan pt12
Ravintola- ja catering-alan pt17/20
Tekstiili- ja muotialan pt3/2
Rakennusalan pt10/8
Sosiaali- ja terveysalan pt, pk20/23
Loimaan ammattiopistoon haetaan lisäksi erillishakuna logistiikan, maatalouden, sähkö- ja automaatioalan, hius- ja kauneudenhoitoalan, vaatetuksen, sisustuksen sekä sosiaali- ja terveysalan pt ryhmät.
Novida, lukio Loimaa
Lukio48/70
Lukion luonnontiedelinja14/-
Lukion urheilulinja14/20
Novida, Uusikaupunki
Autoalan pt10/11
Liiketoiminnan pt17/13
Logistiikan pt32/17
Kone- ja tuotantotekniikan pt3/8
Sähkö- ja automaatioalan pt22/14
Prosessiteollisuuden pt8/5
Ravintola- ja catering-alan pt9/5
Rakennusalan pt18/12
Sosiaali- ja terveysalan pt, pk24/27
Uuteenkaupunkiin haetaan lisäksi erillishakuna liiketoiminnan ja sosiaali- ja terveysalan ryhmät.

 

Lisätietoa asiasta antavat rehtorit.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Ohjelmistopäivitys
Taloushallinnon ohjelmiston Pro Economican päivitys Premiumiin tehdään pääsiäisen jälkeen tiistaina 3.4., jolloin ohjelmiin ei pääse. Tarkoittaa myös laskujen sähköistä kierrätystä. Laskujen käsittelijöiden tulee käsitellä ennen pääsiäistä kaikki sellaiset laskut valmiiksi, joiden eräpäivä on viikon 14 aikana, jotta taloustoimisto voi tehdä maksuerät pankkiin valmiiksi ennen kuin ohjelmiston vaihto tapahtuu. Viikon 14 maksuerät tehdään valmiiksi torstaina 29.3. klo 12 jälkeen, joten sitä ennen pitää kaikki viikolla 14 maksuun menevät laskut olla hyväksyttyinä.

Tiistaina 3.4.2018 ohjelmistossa on täydellinen käyttökatko, eli kyseisen vuorokauden puolella ei ohjelmistoon saa edes kirjautua sisään, sillä 2.4.2018 päivän tilanne siirtyy pohjaksi uudelle ohjelmalle.

Keskiviikkona 4.4.2018 ohjelmistotoimittaja ja pääkirjanpitäjä tekevät käyttöoikeudet ym. kuntoon.

Torstaina 5.4.2018 on koulutuspäivä käyttäjille. Aamupäivä toimistoväelle ja iltapäivä raporttien ottajille kuten rehtorikunta, koulutuspäälliköille jne. Pääkirjanpitäjä tiedottaa tarkemman aikataulun asianosaisille.