Kuntayhtymän johto tiedottaa

Opettajien virkaehtosopimus 1.2.2018
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018–2019 on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Ammatillisten oppilaitosten työaikajärjestelmä yhtenäistetään ja 1.8.2018–1.8.2020 välisenä aikana kaikissa kunnallisissa ammatillisissa oppilaitoksissa otetaan käyttöön opetushenkilöstön vuosityöaikajärjestelmä. Vuosityöaika ei koske rehtoria ja apulaisrehtoreita.

Osion C (Ammatilliset oppilaitokset) Yhteiset määräykset ja liitteet 4–9 sekä mm. aikuiskoulutuskeskuksissa ja osassa ammatillisia oppilaitoksia käytössä ollut osio E korvataan 1.8.2020 mennessä yhtenäisellä vuosityöaikajärjestelmällä (osio C liite 1). Novida voi siirtyä vuosityöaikajärjestelmään aikaisintaan 1.8.2018. Liite tulee ottaa käyttöön 1.8.2018, 1.1.2019, 1.8.2019, 1.1.2020 tai viimeistään 1.8.2020. Opinto-ohjaajat voidaan ottaa järjestelmään myöhemmin kuitenkin viimeistään 1.8.2020.

Opettajan työaika on keskimäärin 37,5 h/vk ja vuosityöaika on 1500 h. Ajasta ja paikasta riippumattoman sitomattoman työajan määrä on pääsääntöisesti 25 % työajasta. Työaika jakaantuu noin 40 kalenteriviikkoon. Työnantajalla on oikeus määrätä 1500 tunnin lisäksi 200 työtuntia, joista maksetaan yksinkertainen tuntipalkka per tunti. Yli 1700 tunnin työmäärästä tulee sopia työntekijän kanssa ja näistä tunneista maksetaan 50 %:lla korotettu tuntipalkka per tunti.

Opettajan työsuunnitelmassa voi olla tehtäviä, joiden osalta määritellään vain työaika, eikä sidotun ja sitomattoman työajan osuuksia tarvitse erikseen määritellä. Tällaisia sääntelemättömiä tehtäviä voivat olla esimiestyö, tiimivastaavan tehtävät, hanke- ja kehittämistyö, urakointitöiden vastaava johtaja ja muut vastuutehtävät, sidosryhmäyhteistyö, oman osaamisen kehittäminen.

Siirryttäessä vuosityöaikaan kalenterivuoden alusta, tehdään työaikasuunnitelma ajalle 1.1. – 31.7. tai koko kalenterivuodelle. Koulutuksen järjestäjä päättää, ottaako se käyttöön kalenterivuositarkastelun 1.1. – 31.12. tai lukuvuositarkastelun 1.8. – 31.7. Jos Novida siirtyy kalenterivuositarkasteluun, niin 1.1. alkava vuosi suunnitellaan Osio C liite 1 mukaisesti (opettajille 12 vapaajaksoa ja n. 200 työpäivää). Jos Novida pysyy lukuvuositarkastelussa, niin kevätlukukaudeksi lasketaan n. 1/2 vuosityöaika Osio C liite 1 mukaisesti.

Vuosityöaikaa koskevan liitteen käyttöönotosta neuvotellaan Kunnallisen pääsopimuksen 14 §:n 2 mom. mukaisesti. Päätöksen vuosityöaikaan siirtymisestä tekee yhtymähallitus huhtikuun kokouksessa. Kuntayhtymäjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja käyvät Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän pääluottamusmiehen kanssa pääsopimuksen mukaiset neuvottelut 28.3.2018

Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Toimitilahuoltajakoulutus alkaa
Hämeentiellä alkaa maanantaina 26.3.2018 työvoimakoulutuksena Toimitilahuoltajakoulutus, joka kestää ensi syksyyn asti. Koulutukseen on valittu 11 opiskelijaa. Koulutus järjestetään päiväopintoina viitenä päivänä viikossa, osa opinnoista tapahtuu Hämeentiellä, osa työpaikoilla. Ryhmän luokka sijaitsee päärakennuksen pohjakerroksessa, kirjaston vieressä. Kouluttajana toimii Tiina Rautanen-Suominen, jonka työhuone tulee olemaan päärakennuksessa oppisopimustoimiston ja työelämäpalveluiden kanssa samalla käytävällä. Lisätietoa antavat pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340 ja koulutussuunnittelija Hanna Reunanen puh. 040 900 1337


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 27.3.2018 kokouksen esityslista
Esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Novida lukiossa vieraili 20 opettajaa Erasmus+ ANGE projektin kokouksessa. Maanantaina tutustuttiin lukion lisäksi Myllykyläntien yksikköön ja tiistaina käytiin Turuntiellä ja opiskelijat tekivät vieraille iltapalaa Mellilänjärvellä.

Ugin toimipaikan liiketalouden opiskelija Johanna Hiltunen on työssäoppimassa Italian Celanossa AMFI-oppilaitoksen toimistossa. Kuvassa myös työssäoppija Jesus Espanjasta.

Kauneudenhoitoalan iltaopiskelijat olivat torstaina Loimaan K-raudan sisustusillassa tekemässä käsihierontoja asiakkaille. Hemmotteluhetkestä muun ohjelman lomassa kävi parin tunnin aikana nauttimassa noin 95 asiakasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Veera Mustajoki ja Sanni Vuorela ovat työssäoppimassa (9.3. – 8.4.) Duisburgissa Saksassa. Työpaikkana heillä on Rewe supermarket.

Uudenkaupungin toimipaikassa taukojumpattiin kroppa vetreäksi Lauran johdolla perjantaina. Viiden minuutin keppijumpan jälkeen oli mukava jatkaa työntekoa.