Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhteishaun hakijamäärät
Novidaan haki kevään yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen 380 ensisijaista hakijaa ja lukioon 78.  Suosituimpia perustutkintoja ovat logistiikka 68 hakijaa, sosiaali- ja terveysala 62 hakijaa ja sähkö- ja automaatioala 57 hakijaa.  Lisätietoja antavat apulaisrehtorit ja koulutuspäälliköt.

Ennakointiakatemian työpaja
Kevään 2019 ennakointityöpajojen sarja starttaa valmistavan teollisuuden ja teknologiateollisuuden työpajalla Novidan Loimaan toimipaikan auditoriossa maanantaina 25.3. klo 12 – 16. Työpajat on suunnattu varsinaissuomalaisille yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja aluehallinnon edustajille. Työpajoissa tuotetaan yritysten ja koulutuksen järjestäjien yhteistä tulevaisuuskuvaa eri toimialojen ja klusterien tulevaisuusnäkemyksistä tavoitteena edistää alueen menestymisen mahdollisuuksia. Loimaan työpajaan on ilmoittautunut yli 30 osallistujaa. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja Ennakkoakatemian suunnittelija Paula Kairinen puh. 044 090 1324.

Yritykset tyytyväisiä ammatilliseen koulutukseen
Elinkeinoelämän keskusliiton 12.3. julkaiseman Taloustutkimuksella teetetyn tutkimuksen mukaan pk-yritykset ovat tyytyväisiä ammatilliseen koulutukseen. OKM:n alkuvuodesta julkaiseman mielikuvatutkimuksen mukaan kuva ammatillisesta koulutuksesta on pääsääntöisesti myönteinen. Yläkoululaisten keskuudessa amis kärsii arvostuksen puutteesta.  Peruskoulun 9.-luokkalaisista 44 % pitää lukiota erittäin arvostettuna kouluvaihtoehtona ja vain 7 % ammatillista koulutusta. Teknologiateollisuus on listannut keinoja ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Vuosilomien anominen
Vuosilomalain piirin kuuluvien (KVTES:n, TS:n ja OVTES:n liite 7 alaiset) tulee anoa lomakaudelle 2.5.-30.9.2018 sijoittuva vuosilomansa eli kesäloma 30.4.2019 mennessä. Useilla henkilöillä on vielä ns. vanhoja lomia pitämättä, jopa aika runsaasti, jotka tulisi pitää ennen 30.4.2019. Työtehtävästä riippuen voidaan joitakin päiviä (joka tapauksessa maksimissaan alle 10 päivää) jättää pidettäväksi uuden loman yhteydessä kesällä. Nämä ns. vanhat lomat on anottava pidettäväksi ennen uutta lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2018-31.3.2019 anottavaa lomaa. Esimiesten tulee huolehtia asiasta.

Paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahan vaihtamisesta vapaaksi
KVTES:n liitteessä 15 olevat määräykset lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi koskee vielä lomanmääräytymisvuodelta 2018-2019 maksettavan lomarahan vapaaksi vaihtamista (2 §).
Lomarahavapaan määrä on 35 % työntekijän/viranhaltijan ansaitsemien vuosilomapäivien lukumäärästä. Jos vain osa lomarahasta annetaan vapaana, lomarahasta vähennetään pidettävien lomarahavapaapäivien osuus. Lomarahavapaan antamisajankohdasta tulee sopia viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan välillä. Lomarahavapaat tulee kuitenkin pitää lomamääräytymisvuotta seuraavan lomakauden alkuun eli 30.4. mennessä.

JHL ry:n ja JYTY ry:n pääluottamusmiehet ovat hyväksyneet 9.4.2018 käydyssä neuvottelussa asiaa koskevan paikallissopimuksen. Yhtymähallitus päätti paikallissopimuksen hyväksymisestä 24.4.2018 kokouksessa.

Anomukset omalle esimiehelle lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi koskien lomanmääräytymisvuotta 2018-2019 tulee tehdä 31.5.2018 mennessä. Samalla tieto asiasta palkkasihteereille. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

Esimiesmuutos
Kuntayhtymän talouspäällikön jäädessä eläkkeelle 1.6.2019 ja sitä ennen vuosilomille, tulee talous- ja hallintojohtajasta kuntayhtymäjohtajan 18.2.2019 tekemän päätöksen mukaan lähiesimies opintotoimistojen opintosihteereille (ei lukio), oppisopimustoimiston koulutussihteereille sekä Uudenkaupungin ruokahuollon henkilökunnalle 21.3.2019 lukien. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Opettajien vuosityöaikainfo perjantaina 12.4. klo 13.00
Novidan ammatillisen koulutuksen opettajat siirtyvät vuosityöaikaan 1.1.2020. Arviointi- ja seurantaryhmä on valmistellut Novidan omaa vuosityöajan soveltamisohjetta. Ohje lähetetään OAJ:n ja KT:n edustajille katsottavaksi. He tarkistavat, että ohje on heidän linjaustensa mukainen. Perjantaina 12.4. OAJ.n Markku Perttunen ja KT:n Riikka Kolkkala tulevat ensin keskustelemaan soveltamisohjeesta Arviointi- ja seurantaryhmän kanssa klo 11.00 ja klo 13.00 – 15.00 pidetään koko henkilökunnalle infon vuosityöajasta. Kaikkien opettajien on osallistuttava tilaisuuteen, joka pidetään Loimaan Myllykyläntien auditoriosta käsin. Loimaan henkilökunta tulee Myllykyläntielle, Uudessakaupungissa auditorioon ja Liedossa etäneuvotteluhuoneeseen. Lisätietoa asiasta saa Arviointi- ja seurantaryhmän jäseniltä.

Pedagoginen rehtori kv –matkalla
Petri osallistuu 31.3. – 4.4. lukion kv-hankkeen ANGEn kokoukseen St. Vithissä, Belgiassa, mutta vastaa tuonakin aikana kiireellisiin sähköposteihin ja puhelimeen.


Muita tiedotteita

Yhtymähallituksen 26.3.2019 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.

Tilinpäätöstä 2018 koskeva informaatiotilaisuus
Tilinpäätöstä 2018 koskeva informaatiotilaisuus henkilökunnalle pidetään keskiviikkona 17.4.2019 klo 14.15 etäneuvotteluvälineiden välityksellä. Tilinpäätöstä selostamassa talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta puh. 040 900 1279 ja pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Uudenkaupungin toimipaikan oppilaskunta järjesti torstaina 21.3. laskettelumatkan Himokselle. Lunta riitti vielä hyvin.

Liedon toimipaikan sote-alan opiskelijat kävivät tutustumassa TYKS leikkaussaliosasto TG4 toimintaan.