Kuntayhtymän johto tiedottaa

Strategiaseminaarin ryhmätöiden yhteenveto

1 Ammatillisen koulutuksen reformin merkitys strategiassa pedagogiselle uudistumiselle.

 1. Opettajuuden muutos
  • rohkeat kokeilut, pilotit + levitys. Kokeilujen purku: tavoite, mitä tehtiin, mitä opittiin, mitä tekisin toisin ja johtopäätökset.
 2. Yhteisöllisyyden tukeminen
  • tiimioppiminen, vertaisoppiminen, ryhmän sosiaalinen tuki
 3. Ohjauksen tarve kasvaa
  • yleinen opinto-ohjaus (opo), henkilökohtainen ohjaus (myös opettajille)
 4. Tulevien ammattitaitovaatimuksien huomiointi
  • mitä meidän oikeasti pitää opettaa
 5. Monipuoliset oppimisympäristöt
  • pajat, digi, yrittäjyys, yhteistyö alojen välillä, yhteydet työelämään, ilmiöoppiminen

2 Ammatillisen koulutuksen reformin merkitys strategiassa työelämäyhteyksien syventämiselle.

 1. Yhteistyön tiivistäminen oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä
 2. Selkeä vastuu kuka vastaa mistäkin opetuksesta
 3. Opettajien työelämäosaaminen
 4. Yritysten näkyminen oppilaitoksessa
 5. Oppijalla riittävät perustiedot työelämäjaksoille

3 Ammatillisen koulutuksen reformin merkitys strategiassa rahoitukseen ja tukipalveluiden kehittämiseen.

 1. Moniosaajien tarve otettava huomioon tutkinnoissa / elinikäinen oppiminen
 2. Markkinointi jo 7-8-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen (somella)
 3. Työelämän tarpeisiin vastaaminen nopeasti ja alueen osaamistarpeeseen vastaaminen. Oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittäminen työelämän kanssa.
 4. Opiskelijoiden hankinta laajemmalta alueelta (markkinointi, some, kulkuyhteydet, vierailut 9-luokkalaisille)
 5. Jatkuvan työelämäyhteistyön kehittäminen ja opettajien työelämäjaksojen hyödyntäminen (työelämävaatimukset)

 4 Lukiokoulutuksen näkyminen strategiassa /Hannu

 1. Novidan brändäys
  – toisen asteen parhaat opintopolut
 1. Ennakoiva jälkiohjaus
  – lukion päättäneistä huolehtiminen
 1. Jäsenkuntien lukiokoulutuksen turvaaminen

Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Todistusten päiväys ja allekirjoittajat

Todistuksen päiväys

Todistukset päivätään ja Primukseen ”Valmistumispäivä” kenttään merkitään se päivämäärä, joka on viimeisen kurssisuorituksen päivämäärä + 14 vrk. Tämä 14 vrk on aika, jolloin opiskelijalla on oikeus pyytää tarvittaessa arvioinnin oikaisua.

Kun opiskelijan kaikki tutkinnon osat ovat arvioitu, tulee tästä ilmoittaa välittömästi opinto-ohjaajalle sekä opintotoimistoon.

KOSKI-ajo tulee suorittaa ennen todistukseen tulevaa päiväystä, ja mahdolliset korjaukset tulee tehdä tätä ennen (opinto-ohjaaja).

Mikäli opiskelija tekee oikaisupyynnön, siirtyy valmistumispäivä ja todistuksen antopäivä korjausten vaatiman ajan eteenpäin.

Todistusten ja opistosuoritusotteen allekirjoitukset

Perustutkinnot:                          apulaisrehtori ja koulutuspäällikkö
Ammattitutkinnot:                    apulaisrehtori ja koulutuspäällikkö
Tutkinnon osasuoritukset:      koulutuspäällikkö
Lupakortit:                                  kouluttaja/vastuukouluttaja
Opintosuoritusote:                   koulutuspäällikkö

Käytännöt astuvat voimaan heti.

Mikäli näitä ohjeita ei voida noudattaa nyt jo tutkintotodistusta odottavien osalta, saavat he todistuksensa heti kun ne ovat valmiina, ja niinä päivinä päivättyinä kun KOSKI-virheet on saatu korjattua.

Lisätietoa asiasta antavat pedagoginen rehtori Petri Lähde, 040 900 1340 ja IT-pääsuunnittelija Kimmo Sjöblom, 050 546 1106.


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 27.3.2018 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat . Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Kuntayhtymän ja Novidan strategiatyöpajassa valmisteltiin viime viikolla strategiamme päivitystä.  Pedagogisen uudistumisen, työelämäyhteyksien syventämisen, rahoituksen ja tukipalveluiden sekä lukiokoulutuksen merkitykset strategiassa korostuvat. Seminaarin tuotokset tulevat koko henkilökunnan kommentoitavaksi strategiatyöhön perustetun pilvipalvelimen alustalle. Antakaa paljon palautetta.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sisustusartesaaniopiskelijat Laura Torkki ja Lotta Jaakkola aloittivat neljän viikon työssäoppimisjakson Celanossa ja Avezzanossa sisustusalan yrityksissä.

Kävi eilen (ma 26.3.) niin, että olin koulutusreissulla ja koulun auto laukesi reilun 100 km:n päähän. Kello oli 15:30. Ei julkista liikennettä. Logistiikan opiskelijat Karlsson Anton, Lintunen Valtteri, Mattila Janne ja Reimann Karl tulivat illalla omalla ajalla mua jeesimään,meni yötöiksi. Mattila ja Reimann valmistuivat viime keväänä maaseutuyrittäjiksi. Näillä nuorilla miehillä on asennetta 👍 Siitä Sydämellinen Kiitos heille 😊 Virpi Loivarinne, Maatalous