Kuntayhtymän johto tiedottaa

Varsinais-Suomen ennakointiakatemia
LSKKY on mukana osatoteuttajana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) verkostohankehaussa, jossa Turun AMK hakee rahoitusta Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian toteuttamiselle. Muut mukana olevat tahot ovat Varsinais-Suomen Liitto, Turun yliopisto ja Yrityssalo Oy. Hankkeen kokonaisarvo on 386 130 €, josta LSKKY:n osuus on 69 267 €. Hanke toteutettaisiin ajalla 1.9.2018 – 31.8.2020. Päätös rahoituksesta saadaan kevään aikana. Hankkeen tavoitteena on:

 1. luoda pohja Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian pysyvälle toiminnalle
 2. kehittää maakunnan strategisten klustereiden yhteistyöverkostoja toimialarajat ylittäen ja uudistaa osaamistarpeiden ennakointityötä yhdistämällä oppilaitosten, yritysten, yrittäjäjärjestöjen, ELY-keskuksen ja maakuntaliiton ennakointiin käyttämät voimavarat
 3. nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja oppilaitosten ennakointiosaamisen tasoa ja vahvistaa ennakointitiedon vaikuttavuutta
 4. rakentaa Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin osaksi työelämän ennakointitietoa koskeva osio, joka edistää ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä sekä tuo esiin innovatiivisia tapoja ennakointitiedon esittämiseen
 5. kehittää ennakointiyhteistyötä myös valtakunnallisella tasolla ennakointivastuun siirtyessä maakunnille.

Hankkeen tuloksena Varsinais-Suomessa:

 1. toimii Ennakointiakatemia, osaamistarpeiden ennakoinnin tutkimuskeskittymä, jolla on selvityksiin pohjautuva rakenne ja toimintamalli
 2. ennakointikyvykkyys on lisääntynyt ja maakunnassa on valmiudet vastata yritysten muuttuviin työvoimatarpeisiin suhdannevaihteluiden yli
 3. ennakointialusta toimii eri toimijoiden tunnistamana ja käyttämänä avoimena yhteistyöalustana ja eri lähteistä kerätyn ja analysoidun ennakointitiedon tietovarantona
 4. ennakointitiedon kokoaminen ja hyödyntäminen on systemaattista ja se pohjautuu alueen työnantajien ja oppilaitosten yhteiseen tiekarttaan
 5. Ennakointiakatemia tekee yhteistyötä maakuntien ennakointiryhmien verkostoissa valtakunnan tasolla ja osallistuu kansainväliseen tiedon ja kokemusten vaihtoon.
  Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh 040 900 8450.

Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta
Valtioneuvoston kanslia on julkaissut tulevaisuusselonteon taustaselvityksen.

Asiantuntijoiden mukaan koulutukseen tulisi kyetä nivomaan rohkeutta, kokeilevuutta ja joustavuutta, jonka avulla yksilö voi nopeastikin suunnata omaa osaamistaan vastaamaan kyseisen hetken osaamistarpeita. Esimerkiksi korkeakoulutusta ja ammattikoulutusta tulisi voida suorittaa yhdistellen. Myös koulutusaloja tulisi pystyä avaamaan ketterämmin havaittujen trendien ja tarpeiden mukaan. Osaamistarpeiden nopea muutostahti luo kuitenkin merkittävän haasteen koulutustarpeiden ennakoinnille sen nykymuodossa. Ennakoinnilta tullee odottaa jatkuvaluonteisia muotoja sekä eri sidosryhmiä kattavasti mukaan ottavaa, dialogista orientaatiota.
Raportti on luettavissa osoitteessa http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-tyoelaman-murros-edellyttaa-pitkan-aikavalin-ratkaisuja

Kuntayhtymäjohtaja vuosilomalla
Antti on maanantaina tutustumassa Stadin ammattiopistossa menossa olevaan opettajien vuosityöaikakokeiluun, torstaina ja perjantaina vuosilomalla


Päälliköt tiedottavat

Työhyvinvointikysely
Työsuojelutoimikunta kerää työhyvinvointikyselyn avulla tietoa henkilöstön työhyvinvoinnista. Vuonna 2017 kyselyn vastausprosentti oli hieman yli 60 prosenttia. Vaikuta omalta osaltasi vastaamalla kyselyyn. Webropol alustalle tehty kyselylinkki lähetetään sähköpostiisi tällä viikolla. Kyselyyn voit vastata nimettömästi. Kysely on auki 20.4.2018 asti. Lisätietoja antaa työsuojelupäällikkö Kari Valtanen puh. 040 900 1295 ja työsuojelutoimikunta.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Johtaja Bruno Aubriet ja kv koordinaattori Martine Riot CFA La Chataigneraie yhteistyöoppilaitoksesta Ranskasta sekä Tarja Asula

Le Mesnil Esnardista näkymät Rouenin kaupunkiin

Yhteistyöoppilaitoksesta Loimaalle saapuvat auto- ja moottorikorjauspuolen opiskelijat Johan Jouet (oik) ja Jeremy LePessot sekä Martine Riot, Suvi Mikkilä ja Tarja Asula

Rehtori Meeli Kaldma (oik.) ja kauppa-alan johtava opettaja Aive Antson (vas.) olivat Timo Kulmalan ja Annikki Puukan vieraina Turuntiellä hakemassa malleja omiin käytänteihinsä ja keskustelemassa oppisopimuskoulutuksesta Suomessa.

Liedon toimipaikan Pajakuja 4 kiinteistöä laajennetaan rakennusalan opiskelijatyönä. Meneillä on laajennusosan runkotyöt.

Liedon toimipaikan sähköosasto muuttaa kevään aikana Kulkijankujan väistötiloista takaisin Opintielle. Uudistettuihin työsaleihin asennetaan opiskelijatyönä tehtyjä sähkötöiden asennusseiniä.