Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Osaaminen 2023
OPH:n osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiin ennakointituloksiin pääset tutustumaan tästä linkistä. Kannattaa katsoa https://www.oph.fi/download/196130_osaaminen_2035.pdf
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Yhtymähallituksen huhtikuun kokous
Yhtymähallitus käsittelee mm. seuraavia asioita:
– henkilöstökertomus 2018
– opetushenkilöstön vuosityöaikaan siirtyminen
– opinto-ohjaajan viran perustaminen
– Ukin logistiikkaosaston ajokorttikoulutuksen kilpailutus
– CNC-sorvin hankinta Loimaalle

Vuoden 2019 strategiarahoitus
OKM on ilmoittanut, että strategiarahoituspäätökset pitäisi tulla koulutuksen järjestäjille tämän viikon aikana.  Ministeriö pitää LSKKY:n rakenteellisiin uudistuksiin tehtyjä ehdotuksia erittäin hyvinä ja rahoitusta niiden toteuttamiseen on luvassa. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Rehtori Hannu Lahti 50-v
Lukion rehtorin merkkipäivän kahvitilaisuus järjestetään lukiolla maanantaina 8.4. klo 12.00. Kuntayhtymän koko henkilökunta onnittelee lämpimästi Hannua merkkipäivän johdosta!


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Opettajien vuosityöaika
Novidan arviointi- ja seurantaryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen versionsa vuosityöajan soveltamisohjeesta. Ohje on lähetetty OAJ:n ja KT:n edustajille, jotka tarkistavat sen vastaavuuden heidän sopimuksiinsa. Perjantaina 12.4. he tulevat Loimaalle ensin keskustelemaan arviointi- ja seurantaryhmän kanssa soveltamisohjeesta ja klo 13 aloittavat koko henkilökunnalle infon verkkoyhteyksien kautta.

Arviointi- ja seurantaryhmän muistiot ja aikaansaannokset ovat henkilökunnan nähtävissä intran muistio –valikosta. Vuosityöaikatyölle on myös perustettu sivusto, josta materiaalit löytyvät. Sinne on myös tehty keskustelupalsta, johon henkilökunta voi etukäteen kirjoittaa kysymyksiä tulevaa infoa silmällä pitäen. Sivuston osoite on https://lskky.sharepoint.com/sites/Ammatillisen%20koulutuksen%20opettajien%20ja%20opinto-ohjaajien%20vuosityöaika/SitePages/Kotisivu.aspx  Seuraavaksi ryhmä lähtee kehittämään vuosityöaikaan liittyviä työkaluja yhdessä Visman edustajan kanssa. Lisätietoa asiasta antavat arviointi- ja seurantaryhmän jäsenet.


Yleisiä tiedotteita

Primustyöryhmä tiedottaa
HOKS –lomaketta päivitetään vaiheittain. Lomakkeeseen lisätään OPH:n laatiman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tietosisällön ja käsitteistön numerointi.
https://minedu.fi/documents/1410845/5984873/HOKSin+tietosis%C3%A4lt%C3%B6+ja+k%C3%A4sitteist%C3%B6+6.2.2018.pdf/882ace03-7f08-48c0-afac-74d0b3097327/HOKSin+tietosis%C3%A4lt%C3%B6+ja+k%C3%A4sitteist%C3%B6+6.2.2018.pdf.pdf

Lisätietoja: Primus-kehitysvastaava Arja Ääri, 040 141 7116


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Itävaltalaiset koneenasentajaksi opiskelevat vaihto-opiskelijat ja heidän opettajansa anotivat tiukan vastuksen loimaalaisille opiskelijoille keilailussa viime viikolla.

(kuva: GIGAb1t/Kim Kuutti) Novidan standilla Jarkko Kantola esitteli arkkitehtuuri ja rakentaminen opintoalan 3D-tulostamista GIGAb1t 2019 -lanitapahtuman eurheilijoille  Tommi Syrjänpäälle (vas.) ja Martti Suomiselle Jokioisilta.

(kuva: GIGAb1t/Kim Kuutti) Novidan liiketalouden ja kaupan ja media-alan opiskelijat järjestivät yhteistyössä Loimaan verkkopeliyhdistyksen kanssa GIGAb1t 2019 -lanitapahtuman Novidan Myllykylän toimipisteessä Loimaalla 5. – 7.4. ja viikonloppuna lähialueen tietokoneharrastajien laniohjelma muodostui eurheilusta ja uusiin tekniikoihin tutustumisesta.

Lukion opettajat Leena Hirvonen ja Terhi Raittila olivat 1.-4.4 Belgiassa, St Vithissä Erasmus+ ANGE projektin kokouksessa. Kokouksen aikana tutustuttiin myös hitsaussimulaattoriin ZAWM St. Vith isäntäoppilaitoksessa.