Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Ammatillisen koulutuksen reformi
Hallituksen 550-sivuinen lakiesitys on valmis, mutta aikaisemmasta tiedosta poiketen sitä ei annettu eduskunnalle vielä kiirastorstaina.  Tarkkaa antopäivää ei ole kerrottu.
OKM on valmistellut asetusluonnoksen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista, joka perustuu viiteen kustannusryhmään sekä luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta. Reformin seurantaryhmä käsitteli luonnoksia viime viikolla. Valmisteilla on neljä asetusta, jotka tulevat lausuntokierrokselle toukokuussa: ammatillisen koulutuksen asetus, rahoitusasetus, asetus valintaperusteista ja asetus opettajan kelpoisuudesta.

Yhteisten tutkinnon osien rahoitus toteutetaan nykyisellä tavalla. Aiemmin suoritetuista opinnoista ei saa suoriterahoitusta paitsi silloin, kun opiskelija suorittaa samaan aikaan kaksoistutkintoa. Kaksoistutkinnosta ammatillisen koulutuksen järjestäjä saa suoriterahoituksen lukio-opintojen osalta. Perusrahoituksen myöntämisen perusteena käytettävä suoritemäärä = järjestäjäkohtainen volyymi.

Nykyisen tuloksellisuusrahoituksen korvaava vaikuttavuusrahoitusta koskeva mittaristo on tulossa toukokuussa lausuntokierrokselle. Työllisiä ja korkeakouluihin jatko-opiskelijaksi siirtyneitä esitetään painotettavan seuraavasti. Työllistyminen tai korkeakouluun jatko-opiskelijaksi siirtyminen samalla painoarvolla (koelaskelmissa 1:1). Koko tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaminen (koelaskelmissa 2:1). Työllisenä tai ei-työllisenä ennen tutkinnon aloittamista (koelaskelmissa 1:2). Tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneiden yhteismäärä suhteessa tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaneiden työllisten, jatko-opiskelijoiden ja työttömien yhteenlaskettuun määrään (=järjestäjäkohtainen korjauskerroin muussa toiminnassa kuin työllisinä, opiskelijoina ja työttöminä olevien osuuden huomioon ottamiseksi).

Lisäksi työllisiä (ml. työlliset opiskelijat) painotetaan siten, että koko maan väestössä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisten osuus ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisten ja työttömien yhteismäärästä suhteessa tutkinnon suoritusalueen väestössä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisten osuuteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisten ja työttömien yhteismäärästä (=korjauskerroin alueellisten työllisyyserojen huomioon ottamiseksi).

OKM:n mukaan rahoitusmalli on neutraali kaikille koulutuksen järjestäjämuodoille. Työelämäpalaute otetaan käyttöön 2020, joten siitä ei tässä vaiheessa säädetä asetuksella.

LSKKY:n reformia koskeva Studia Generalia jatkuu syksyllä. Kiitos kaikille osanottajille ja alustajille.

Muista vastata työhyvinvointikyselyyn
Kyselyyn voi vastata 18.4.2017 klo 24.00 saakka. Työsuojelupäällikkö on lähettänyt koko henkilökunnalle linkin, jota kautta vastaaminen tehdään. Lisätietoja antaa työsuojelupäällikkö Erkki Kemppi puh. 040 900 1575.

Johtoryhmässä todettua
– johtoryhmä tulee yksityiskohtaisesti käsittelemään miinuksella olevien perustutkintojen korjaavat toimenpiteet nolla- tai plustulokseen,
– ELY-keskus järjestää koulutuksen järjestäjille jatkokeskustelutilaisuuden työvoimapoliittisen koulutuksen mahdollista tarjouskilpailuista
– aikuislukioasiaa ei tässä vaiheessa valmistella ja voimavarat keskitetään ruoka-lukion kehittämiseen
– Novidan Ugin vapaiden tilojen vuokraaminen tilapäiseen asuinkäyttöön autotehtaan työntekijöille etenee
– Loimaan kaupungin työllisyystyöryhmän määräaikaiseksi jäseneksi esitetään pedagogista rehtori Petri Lähdettä
– kevään 2017 päätösjuhlat vietetään ammatillisissa opinnoissa perjantaina 2.6. ja lukiossa lauantaina 3.6.
– seuraava kokous on 21.4.


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Digiviikko opetuksessa
Ensi syksynä, viikolla 40, pidetään Novidassa digiviikko, jonka teemana on digitaaliset työvälineet opetuksessa. Teemaviikko on osa DigiRoihu-hanketta ja pedagoginen rehtori Petri Lähde on Novidan teemaviikon isäntä. Digiroihu-hanke on usean toimijan kumppanuushanke, jonka rahoittajana on OPH. Tavoitteena hankkeessa on edistää yhteisöllisen oppimisen kulttuuria oppilaitoksissa pohjautuen opettajien yhteiseen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistaen samalla myös opiskelijat tähän työhön. Hanke sisältää TVT-painotteisia osioita: digitaalisuus uudistaa open, syty digitaalisuuteen ja Sytyke, kuvita sekä simulaatiokouluttajan pedagogiset taidot. Hankkeen kesto: 1.5.2016 – 31.12.2017.

Novidan digiviikkoa suunnittelevat atk-päällikkö Juha Skyttälä ja projektihenkilö Jarkko Kantola. Koulutusalavastaaville on lähetetty kysely, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa eri alojen digitaalisista opetusvälineistä. Kyselyssä halutaan myös tietoa välineistä/sovelluksista, joita opintoaloilla toivotaan kokeiltavaksi, käyttöön tai hankittavaksi opetuksen tueksi. Samalla voi myös kertoa sovelluksista/välineistä, jonka käyttöä/osaamista on valmis jakamaan muiden alojen osaamiseksi.

Lisätietoa digiviikosta antavat pedagoginen rehtori Petri Lähde, atk-päällikkö Juha Skyttälä ja projektihenkilö Jarkko Kantola


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Taloussuunnitelma ja talousarvio ja näihin sisältyvä investointisuunnitelma
Taloussuunnitelma 2017-2018 sisältäen talousarvion 2017 ja investointisuunnitelman vuosille 2017-2020 löytyy Novidan internetsivuilta osoitteesta Kuntayhtymä/Talousarviot, tilinpäätökset ja toimintakertomukset.

Kuntayhtymän ikäohjelma
Luonnos kuntayhtymän ikäohjelmaksi on luettavana linkin kautta. Kommentit pyydetään lähettämään talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkannalle 2.5.2017 mennessä sähköpostitse.


Hankkeet

Digihankkeet Novidassa – DigiTyökalut-työpajat
Digityöpajat jatkuvat Novidassa koko kevään ajan. Digiohjelmaa on tarjolla kolmella eri paikkakunnalla samoina viikonpäivinä kuin syksyllä eli maanantaisin työpaja pidetään Liedossa, tiistaisin Loimaalla ja keskiviikkoisin Uudessakaupungissa.

3D-tulostaminen on nyt IN! Vielä muutama vuosi sitten 3D-tulostinten hinnat liikkuivat tähtitieteellisissä luvuissa. Tänä päivänä tarjolla on jo perinteisen laser-tulostimen hintaisia laitteita, joilla 3D-mallien tulostaminen onnistuu jouhevasti. 3D-tulostaminen tulee mullistamaan pientarvikkeiden ja varaosien hankkimisen sekä kolmiulotteisten mallikappaleiden valmistamisen. Lauantaina 22.4. Loimaan Myllykylän toimipisteessä järjestetään 3D-tulostus ja SketchUp-mallintamisen -digityöpaja. Jos sinulla on esim. veso-päiviä jäljellä tai olet kiinnostunut 3D-tulostuksesta, niin sovi koulutuksesta esimiehesi kanssa ja ilmoittaudu työpajaan.

Työpajat ovat iltapäivisin, mutta aamupäivisin on myös mahdollista saada digitukea nonstopina. Jos jokin opetuksessa käyttämäsi digityökalu ei ota toimiakseen tai työpajat eivät vastaa ongelmaasi, tule digitukeen. Katso työpajakalenterista paikkakunnat ja päivät. Kiinnostuitko? Ilmoittautumiset digitukeen tai työpajoihin jarkko.kantola(at)novida.fi tai p. 040 900 1343.

Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa -hankkeen blogi löytyy osoitteessa digityokalut.blogspot.fi, jonka kautta saat lisätietoa työpajoista ja pajateemoista sekä digityökaluista.
DigiTyökalut – Työpajakalenteri kevät 2017
Prezi
Class Notebook
OneDrive ja Office 365
3D-tulostus ja SketchUp-mallintaminen

DigiRoihun koulutukset
Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. DigiRoihun koulutuksien kevään ja syksyn tarjontaa löytyy alta:

Kevät 2017
Simulaattorikoulutus (28.4.)

Syksy 2017
VisuVal – opetuksen visualisointi valmentavalla otteella (uusittu!)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä (12.9.)
Office 365- ja OneDrive-perusteet (14.9.)
Verkon avoimet palvelut oppitunnilla (10.10. ja 12.10.)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä  (14.11.)
OneNote Class Notebook (16.11.)

Lisätietoja antaa Jarkko Kantola, puh. 040 900 1343.


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 20.4.2017 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa (kokouslistat) Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Novidan Uudenkaupungin liiketalouden Puoti-hankkeen avulla toteutettu uusi oppimisympäristö on otettu mukavasti vastaan ja siitä on tehty erityisen viihtyisä. Kuvassa opettaja Eveliina Hyytiä, joka on yksi hankkeessa mukana olleista opettajista.

Novidan Ukin toimipaikka kouluttaa autotehtaalle kymmeniä trukkikuskeja, joista kaukaisimmat ovat tulleet autotehtaalle töihin Oulun yläpuolelta saakka.

Suomen maatalousmuseo Sarka Suomi 100 -juhlanäyttelyssä Yhteistuumin on myös Novida hienosti esillä.

BZTG Oldenburg on kuntayhtymän uusi tekniikan alan yhteistyöoppilaitos Saksassa. Rakennusalan opiskelijat Emma Hjerppe ja Tuomas Kaunisto (keltaiset turva-asut) ovat neljä viikkoa työssäoppimassa Oldenburgissa. Vasemmalla heidän opettajansa Ari Hietala ja oikealla saksalainen opettaja ja opiskelija.

Paula Avellánin läksiäiskahvit juotiin Hämeentiellä tiistaina 11.4. Novida toivottaa hänelle onnea ja menestystä uusissa haasteissa.

Tiina Wikman-Hakala ja Tea Keskitalo kävivät esittelemässä Novidan oppimisen apuvälineitä opetushallituksen järjestämässä tilaisuudessa, jonka aiheena oli erityisopetus ja valmentavat koulutukset ammatillisessa koulutuksessa.